Proste, logiczne badanie i proste wnioski: dodanie olejku lawendowego do worka stomijnego poprawia jakość życia chorych, redukuje nieprzyjemny zapach i ułatwia dbanie o otwór stomijny.

Kolostomia, czyli sztuczny odbyt, to otwór, który robi chirurg w trakcie operacji, przez który wyprowadza treść jelita grubego poza jamę brzuszną. Jest to niekiedy konieczne dla ratowania życia, np. w zaawansowanym nowotworze jelita grubego, w ciężkiej chorobie Leśniowskiego-Crohna albo u chorych z przetokami, gdzie tymczasowe wyłonienie stomii pozwala wygoić się zmianom w dalszych odcinkach jelit. Czasami stomię się zamyka, czasami trzeba ją utrzymywać do końca życia. Życie po założeniu stomii się zmienia – ponieważ na brzuchu pojawia się otwór, przez który będzie wydostawał się kał, trzeba regularnie zakładać worki stomijne, zmieniać je, pielęgnować skórę wokół otworu.

Badanie, o którym mowa, pokazuje, że zakroplenie olejku lawendowego do worka stomijnego może być prostą metodą ograniczenia jednego z problemów, jakie wiążą się ze zmianą worków stomijnych, czyli nieprzyjemnego zapachu. Grupa pacjentów, której zalecono olejek, po miesiącu zgłosiła istotną poprawę zapachu, autorki badania zauważyły też lepsze przestrzeganie zasad dbania o higienę otworu stomijnego w tej grupie.

I tak olejek lawendowy okazał się prostym, niedrogim sposobem ułatwiającym nieco życie ciężko chorym ludziom.

Na podstawie

Eur J Oncol Nurs. 2019 Aug 2;42:90-96. Effects of lavender essential oil for colorectal cancer patients with permanent colostomy on elimination of odor, quality of life, and ostomy adjustment: A randomized controlled trial. Duluklu B, Çelik SŞ.