Wiele chorób ogólnoustrojowych może prowadzić do uszkodzenia nerwów obwodowych. Nerwy, czyli biegnące wspólnie wypustki aksonalne licznych komórek nerwowych, to struktura wyjątkowo trudno gojąca się, o bardzo ograniczonych możliwościach regeneracji. Leków pomagających naprawić takie uszkodzenia jest niewiele, a ich skuteczność daleka od oczekiwanej. Czy pomocne mogą być zatem nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3?

Takie pytanie zadali sobie specjaliści różnych gałęzi medycyny z ośrodków naukowych w Australii i Nowej Zelandii. Znaleźli się wśród nich lekarze okuliści, diabetolodzy i neuronaukowcy, uszkodzenia nerwów obwodowych to bowiem wbrew pozorom dziedzina multidyscyplinarna, obiekt zainteresowań lekarzy najróżniejszych specjalności. Do choroby nerwów obwodowych (neuropatii) może dojść w przebiegu takich chorób jak cukrzyca (najczęstsza przyczyna!), niektórych chorób zakaźnych, zatruć, wreszcie urazu czy u osób z wrodzonymi chorobami układu nerwowego. Czasami przyczyną uszkodzenia jest źle ukierunkowana reakcja odpornościowa, jak w zespole Guillaina-Barrego, gdy układ immunologiczny – prawdopodobnie z powodu podobieństwa antygenowego do czynnika zakaźnego – atakuje osłonki aksonów.

W ostrych stanach życie i zdrowie chorych ratuje się m.in. za pomocą plazmaferez, czyli usuwania autoprzeciwciał z krwi, co jednak począć, gdy przyczyną choroby nerwów obwodowych jest wieloletnia, źle kontrolowana cukrzyca, toksyny albo uraz? Z uwagi na to, że w błony komórek nerwowych wbudowują się kwasy z rodziny omega-3, próbuje się je wykorzystywać w tych stanach z nadzieją, że to pomoże neuronom naprawić uszkodzenia. Błona neuronalna jest wyjątkowo ważną strukturą w procesie przewodzenia sygnałów, prąd elektryczny w komórkach nerwowych jest bowiem wytwarzany dzięki przepływowi jonów przez kanały osadzone w błonie komórkowej.

Autorzy przejrzeli dostępne badania kliniczne poświęcone wykorzystywaniu kwasów omega-3 w leczeniu uszkodzeń nerwów i skupili się na ich zdolności do zapobiegania polineuropatii pod wpływem chemioterapii. Jest to model indukowania choroby nerwów przez toksyny – leki onkologiczne działają na tyle silnie cytotoksycznie, że mają zdolność uszkadzania zdrowych komórek, w tym nerwowych (chemioterapia polega na takim dobraniu dawki leków, by nie przeżyły komórki nowotworu, nawet kosztem uszkodzenia innych komórek – byle wydłużyć życie; część zresztą komórek jest się w stanie po chemioterapii zregenerować, dlatego najpierw wypadają włosy, a potem odrastają). Metaanaliza wskazała, że suplementacja kwasów omega-3 w tej sytuacji istotnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia nerwów (o przeszło 40 proc.) i pozwala zachować czynność neuronów czuciowych.

Trzeba wziąć pod uwagę, że dostępne dane są mocno ograniczone, analizowano zaledwie dwa badania kliniczne. Aby potwierdzić, że kwasy omega-3 mają tak korzystne działanie dla nerwów, konieczne będzie przeprowadzenie dalszych badań, również z udziałem chorych na konkretne schorzenia zagrażające neuropatią.

Na podstawie

Nutr Rev. 2019 Sep 17. Omega-3 polyunsaturated fatty acid oral supplements for improving peripheral nerve health: a systematic review and meta-analysis. Ceecee Zhang A, De Silva MEH, MacIsaac RJ, Roberts L, Kamel J, Craig JP, Busija L, Downie LE.