Olejki eteryczne pomagają zmniejszyć lęk towarzyszący wizycie u ortodonty. Prosta i niedroga interwencja w postaci aromaterapii może być śmiało wykorzystywana do łagodzenia stresu nie tylko u pacjentów, ale i personelu medycznego. 

Tym razem badanie przeprowadzono na Wydziale Ortodoncji i Ortopedii Zębowo-Twarzowej szkoły dentystyki w Maduraju (Indie). Autorzy postanowili sprawdzić, czy olejki eteryczne będą łagodzić lęk przed wizytą i który zadziała lepiej: różany czy lawendowy.

W badaniu uczestniczyło 72 pacjentów (po połowie każdej płci), których losowo przydzielono do grupy wdychającej olejek lawendowy, różany lub placebo. Aromaterapię stosowano u każdego z osobna przez 15 minut w poczekalni. Za obiektywne wskaźniki lęku przyjmowano częstość rytmu serca i ciśnienie tętnicze, dodatkowo przed i po inhalacji uczestnicy wypełniali kwestionariusz służący do oceny lęku przed wizytą u stomatologa.

Analiza statystyczna wskazała, że oba olejki istotnie redukowały lęk związany z wizytą, co uwidoczniło się zarówno we wskaźnikach obiektywnych (ciśnienie i tętno), jak i w wynikach ankiet. Olejek lawendowy okazał się działać pod tym względem lepiej niż różany.

To kolejne z badań wskazujących na działanie uspokajające olejków eterycznych. Autorzy uważają, że za efektami olejku lawendowego stoi zmiana pobudliwości neuronów zachodząca pod wpływem zawartego w nim terpenu – linalolu, który w komórkach nerwowych zmienia stężenie cAMP – drugiego przekaźnika, za czym idzie wyciszenie aktywności niektórych neuronów.

Na podstawie

Cureus. 2019 Aug 2;11(8):e5306. Effect of Aromatherapy on Dental Anxiety Among Orthodontic Patients: A Randomized Controlled Trial. Premkumar K S, Syed Aafaque, J, Sumalatha S, Narendran N