Peptydy kolagenowe przyspieszają regenerację mięśni po wysiłku – brzmią wyniki badania klinicznego przeprowadzonego przez Brytyjczyków. 

Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy spożycie peptydów kolagenowych w okresie przed wysiłkiem fizycznym i po nim wpłynie na stan uszkodzonych mięśni, markery zapalne albo parametry obrotu kostnego. Te ostatnie to m.in. C-końcowy telopeptyd kolagenu typu 1, który jest niczym innym jak fragmentem kolagenu, który jest usuwany z tkanki kostnej w procesie resorpcji kostnej dokonywanej przez osteoklasty. Im więc go więcej we krwi, tym szybciej osteoklasty niszczą kość (co jest zgubne, jeśli równocześnie nie zachodzi wzmożona odbudowa kości przez komórki o przeciwnej funkcji, zwane osteoblastami).

W badaniu wzięło udział 24 aktywnych fizycznie mężczyzn, z których każdy miał wykonać 150 podskoków po uprzednim zeskoku. Ciekawostka: jest to jedno z niegdyś tajnych ćwiczeń kadry sportowców radzieckich, opracowane przez Jurija Werkoszańskiego jako część treningu pliometrycznego stosowanego m.in. u sprinterów na 100 m. Część z uczestników przez 7 dni przed tym wysiłkiem i 2 dni po nim spożywała codzienną porcję kolagenu w postaci peptydów, druga część otrzymywała placebo.

Z wielu mierzonych parametrów tylko dwa okazały się istotnie różnic między grupami:

  • ból mięśni po 48 godzinach był wyraźnie mniejszy w grupie otrzymującej kolagen;
  • mężczyźni spożywający kolagen szybciej niż ci z grupy placebo uzyskiwali powrót do poprzedniej sprawności, mierzonej wysokością podskoków w kolejnych dniach.

A więc sam kolagen nie wpłynął w tej grupie na markery obrotu kostnego (byli to młodzi ludzie aktywni fizycznie, zupełnie inna grupa niż np. obłożnie chorzy w podeszłym wieku) ani markery zapalenia, przyspieszał jednak regenerację mięśni po wysiłku i powrót ich wyjściowej sprawności.

Na podstawie

Amino Acids. 2019 Apr;51(4):691-704. The effects of collagen peptides on muscle damage, inflammation and bone turnover following exercise: a randomized, controlled trial. Clifford T, Ventress M, Allerton DM, Stansfield S, Tang JCY, Fraser WD, Vanhoecke B, Prawitt J, Stevenson E.