Po suplementacji postbiotyku w grupie dzieci z atopowym zapaleniem skóry japońscy naukowcy zaobserwowali złagodzenie objawów alergii.

Badane dzieci albo miały rozpoznaną nadwrażliwość na pokarmy, albo miały zwiększony poziom swoistych IgE skierowanych przeciwko alergenom pokarmowym i w związku z tym stosowano u nich dietę eliminacyjną (eliminacja pokarmów wywołujących reakcję alergiczną jest podstawą leczenia alergii pokarmowych). Objawy w atopowym zapaleniu skóry stosunkowo często pojawiają się po spożyciu uczulających produktów, a jedna z bardzo interesujących hipotez nt. pochodzenia alergii wiąże je z zaburzeniem składu mikroflory jelitowej – stąd też liczne ostatnio próby wykorzystania w leczeniu probiotyków. Przywrócenie za ich pomocą równowagi wśród bakterii zasiedlających przewód pokarmowy miałoby w teorii „wyciszać” skłonność układu odpornościowego do niepotrzebnych reakcji na neutralne w gruncie rzeczy białka (alergeny). Pojawiają się też głosy, że niekonieczne do uzyskania korzystnych efektów są żywe bakterie. Wygaszenie nadmiernej reaktywności układu immunologicznego można bowiem uzyskiwać, podając pozostałości martwych bakterii, zawierające przecież liczne substancje aktywne. Takie martwe dobroczynne bakterie noszą odrębną nazwę – postbiotyków.

Japończycy sprawdzili skuteczność takiej interwencji w badaniu klinicznym z udziałem 59 dzieci w wieku między 10 mies. a 3 r.ż., z których części podawano placebo, a części martwy szczep bakterii probiotycznych (20 mg dziennie) z gatunku Lactobacillus acidophilus. Oprócz badanych interwencji dzieci otrzymywały także standardowe leczenie przeciwalergiczne.

Skuteczność podawania postbiotyku oceniano, mierząc nasilenie zmian skórnych pojawiających się po podaniu próbki uczulającego pokarmu. Takich pomiarów dokonywano po 4, 12 i 24 tygodniach. W tym ostatnim terminie tylko wśród dzieci otrzymujących postbiotyki stwierdzono poprawę w zakresie ocenianych objawów alergii (w grupie placebo nie odnotowano zmian). Poprawie objawowej towarzyszyły korzystne zmiany całkowitego miana IgE.

Autorzy uważają, że ich obserwacje sugerują, iż podawanie odpowiednio dużych ilości zastosowanego przez nich szczepu bakterii może być korzystną dodatkową opcją do wykorzystania obok standardowego leczenia przeciwalergicznego. Przy okazji niejako potwierdza to hipotezę, że w niektórych przynajmniej przypadkach korzyści można oczekiwać także po podaniu nieżywych bakterii. W przypadku szczepów, które są szczególnie wymagające, jeśli chodzi o warunki środowiskowe (np. muszą być trzymane w lodówce), oznacza to, że chwilowa ich zmiana – np. wzrost temperatury w czasie transportu – nie musi oznaczać totalnej utraty właściwości prozdrowotnych.

Na podstawie

Asia Pac Allergy. 2019 Apr 22;9(2):e18. Additive effect of Lactobacillus acidophilus L-92 on children with atopic dermatitis concomitant with food allergy. Nakata J, Hirota T, Umemura H, Nakagawa T, Kando N, Futamura M, Nakamura Y, Ito K.