Pielęgniarki z Uniwersytetu w Rochester (Wielka Brytania) opublikowały w czasopiśmie poświęconym opiece anestezjologicznej ciekawe wyniki obserwacji związanych ze stosowaniem olejków eterycznych na oddziałach pooperacyjnych. 

Jednym ze skutków ubocznych znieczulenia ogólnego są nudności lub wymioty i jak się okazuje, zastosowanie olejków eterycznych w inhalacji może pomóc w ich łagodzeniu. Badanie polegało na podawaniu ich w postaci wziewnej 143 pacjentom w okresie przedoperacyjnym i porównaniu rezultatów z grupą kontrolną, którą stanowiło blisko 180 osób operowanych tego samego dnia.

Jak się okazało, w grupie otrzymującej inhalacje z olejków eterycznych wystąpiło co prawda więcej przypadków nudności lub wymiotów, ale znacznie rzadziej chorzy ci wymagali podawania leków przeciwwymiotnych. Żeby było ciekawiej, samych olejków losowo przetestowano dwa rodzaje, i to w trzech postaciach – chorzy otrzymywali losowo inhalację z olejku miętowego, imbirowego lub ich połączenia. Wszystkie trzy opcje okazały się równie skuteczne.

Na podstawie

J Perianesth Nurs. 2019 May 27. Essential Oils to Reduce Postoperative Nausea and Vomiting. Fearrington MA, Qualls BW, Carey MG.