W czasopiśmie poświęconym chorobom żołnierzy sił specjalnych pojawił się artykuł oceniający przydatność chondroityny w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. 

Nic dziwnego, że lekarze wojskowi zainteresowali się chondroityną. Choroba zwyrodnieniowa stawów okazuje się czołową przyczyną zawieszenia służby wojskowej w ostatnich kilkunastu latach, jej częstość wyraźnie wzrosła po roku 2000. Chondroityna jest jednym z najczęściej przyjmowanych leków w tej chorobie, ma niewiele działań niepożądanych, wątpliwości natomiast budziła jej skuteczność. Jak wynika jednak z wielu najnowszych metaanaliz, skuteczność chondroityny wyraźnie wiąże się z jej źródłem, czyli jakością. Nie inaczej brzmią wnioski z najnowszej analizy wojskowych lekarzy.

Autorzy wzięli pod uwagę kilkanaście badań klinicznych, spośród których:

  • w sześciu wykazano korzystny efekt chondroityny pod względem wpływu na zwężenie szpary stawowej, jednak był on na granicy istotności statystycznej, nie pozwala więc przesądzić o tym, by chondroityna miała wpływać na szerokość szpary stawowej; podobnie, nie udało się wykazać, by chondroityna zwiększała objętość chrząstki, można więc z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że nie powoduje istotnej klinicznie regeneracji tej struktury
  • w osiemnastu wykazano natomiast, że chondroityna łagodzi ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów; przy czym duże dawki chondroityny, tj. przekraczające 1200 mg dziennie, są skuteczniejsze od dawek mniejszych.

Autorzy zwracają uwagę, że lekarze zalecający stosowanie chondroityny chorym powinni poinformować ich o konieczności stosowania preparatów wysokiej jakości, ponieważ w wielu z obecnych na rynku problemem jest niewystarczająca dawka chondroityny (nieadekwatna do deklaracji na opakowaniu). W sytuacji konieczności stosowania wysokich dawek ważne więc, aby dawkować chondroitynę precyzyjnie, i nie ryzykować, że pacjent otrzyma zbyt małą ilość tej substancji.

Na podstawie

J Spec Oper Med. Spring 2019;19(1):113-124. Effects of Oral Chondroitin Sulfate on Osteoarthritis-Related Pain and Joint Structural Changes: Systematic Review and Meta-Analysis. Knapik JJ, Pope R, Hoedebecke SS, Schram B, Orr R.