Zespół naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze oraz Szpitala im. Hansa Christiana Andersena w Odense (Dania) wykazał, że podawanie probiotyków w późnym okresie niemowlęcym redukuje częstość wyprysków atopowych.

Częstość chorób alergicznych wzrasta (szacuje się, że już jedna trzecia dzieci w krajach rozwiniętych cierpi na którąś z chorób z tego kręgu), a przyczyna tej sytuacji jest wciąż co najmniej niejasna, żeby nie powiedzieć: nieznana. Podejrzewano, że znaczenie mają zanieczyszczenia środowiska, przetworzona żywność, a nawet nadmierna higiena i skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych. Coraz większą uwagę przykłada się w ostatnich do związków między składem bakteryjnej flory jelitowej a ryzykiem alergii. Według niedawnych metaanaliz suplementacja probiotyków u ciężarnej lub niemowlęcia zmniejsza ryzyko atopowego zapalenia skóry, sprzeczne są natomiast dane dotyczące wpływu dobroczynnych bakterii na ryzyko innych chorób alergicznych.

Dwa najczęściej wymieniane w kontekście korzyści zdrowotnych rodzaje bakterii to Lactobacillus i Bifidobacterium. Autorzy opisywanej pracy postanowili sprawdzić, jaki będzie wpływ podawania niemowlętom dwóch szczepów: Lactobacillus rhamnosus oraz Bifidobacterium animalis subsp. lactis na różne reakcje alergiczne i parametry biochemiczne związane z działaniem układu immunologicznego dzieci.

Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo. Uczestniczyło w nim 290 dzieci w średnim wieku 10 miesięcy, probiotyki (albo placebo) podawano przez pół roku.

Analiza danych wskazała, że pod koniec tego okresu dzieci, które otrzymywały aktywne szczepy, a nie placebo, prawie trzykrotnie rzadziej miały wypryski alergiczne (4,2 proc. wobec 11,5 proc.). Nie odnotowano natomiast różnicy w aspekcie innych alergii (zapalenie spojówek, astma, nieżyt nosa), nie stwierdzono też, by poziom przeciwciał IgE (świadczących o atopii, czyli skłonności do reakcji alergicznych) różnił się istotnie między grupami, podobnie zresztą jak miana swoistych IgE (skierowanych przeciw konkretnym alergenom).

Nowością z tej pracy jest wniosek, że nie tylko wczesna interwencja z użyciem probiotyków ma szansę zadziałać ochronnie, ale że efekt protekcyjny pojawia się nawet, gdy probiotyki nie były stosowane tuż po urodzeniu.

Światowa Organizacja Alergii (World Allergy Organization) w 2015 r. zarekomendowała, by kobiety w ciąży, których dziecko silnie zagrożone jest rozwojem atopowego zapalenia skóry, przyjmowały probiotyki. Podobne zalecenie dotyczy niemowląt z grupy wysokiego ryzyka. 

Na podstawie

Pediatr Allergy Immunol. 2019 May;30(3):335-340. Probiotics in late infancy reduce the incidence of eczema: A randomized controlled trial. Schmidt RM, Pilmann Laursen R, Bruun S, Larnkjaer A, Mølgaard C, Michaelsen KF, Høst A.