Nasza dieta ma wpływ na nastrój – zauważa to spora liczba osób, która ją zmienia (np. na wegetariańską lub z poważnym ograniczeniem mięsa). Tymczasem w badaniach naukowych nie poświęca się temu zjawisku wystarczającej uwagi – piszą naukowcy z Uniwersytetu w Illinois.

Badacze postanowili sprawdzić, czy istnieje zależność między składem bakterii w jelicie a nastrojem u zdrowych osób (a ściślej: takich, u których lekarz nie rozpoznał zaburzeń nastroju). Przebadali w tym celu 133 osób w wieku 25-45 lat, oceniając ich nastrój za pomocą 42-elementowej skali DASS-42 (ocenia nasilenie stresu, lęku i depresji) oraz przeprowadzając analizę molekularną próbek kału – w celu identyfikacji materiału genetycznego poszczególnych rodzajów bakterii. Za pomocą kwestionariusza National Cancer Institute’s Diet History Questionnaire II oceniano z kolei, jaką dietę stosują badani.

Aż 28 rodzajów bakterii wykazywało korelację z nastrojem, poziomem stresu i lęku. Co więcej, inaczej wyglądało to u obu płci:

  • u kobiet wyraźna była zależność między bakteriami z rodzaju Bifidobacterium a poziomem lęku (im więcej bifidobakterii, tym mniejszy lęk);
  • u mężczyzn podobną kolerację stwierdzono między depresją a bakteriami z rodzaju Lactobacillus;
  • dieta bogata w nabiał i owoce wiązała się z mniejszym nasileniem depresji i stresu.

Zdaniem autorów obserwacje te wskazują, że dieta i flora bakteryjna wpływają na stan psychiczny także zdrowych osób, nie tylko chorych z depresją i zaburzeniami lękowymi, co więcej, znaczenie ma też błonnik. Nie jest za to jasne, dlaczego znaczenie miałaby mieć płeć. Wiele jeszcze lat zapewne przyjdzie nam poczekać na wyjaśnienie mechanizmów wpływu bakterii na psychikę, warto jednak pamiętać o znaczeniu rodzaju diety, błonnika i bifidobakterii oraz pałeczek kwasu mlekowego (Lactobacillus) w okresach gorszego samopoczucia i nasilonego stresu. Nie bez przyczyny te dwa szczepy nazwano psychobiotykami.

Na podstawie

Nutr Neurosci. 2019 Feb 22:1-10. Associations among diet, the gastrointestinal microbiota, and negative emotional states in adults. Taylor AM, Thompson SV, Edwards CG, Musaad SMA, Khan NA, Holscher HD.