Polikozanol, czyli mieszanina alkoholi z trzciny cukrowej, popularny na Kubie „lek na wszystko” doczekał się kolejnego badania naukowego, którego wyniki wskazują, że jest naturalnym środkiem wpływającym na pracę układu krążenia: tym razem sprawdzano jego działanie na ciśnienie tętnicze krwi i stężenie frakcji cholesterolu.

Tym razem autoram są naukowcy są z Korei Płd. (jest to kraj, w którym panuje szczególny kult naturalnych terapii, nie dziwi więc weryfikacja działania substancji z drugiego końca świata przez pracowników koreańskich uniwersytetów).

Naukowcy zaprosili do badania 84 zdrowe osoby, ale z tzw. stanem przednadciśnieniowym. Jest to sytuacja, w której skurczowe ciśnienie tętnicze krwi  wynosi między 120 a 139 mmHg lub rozkurczowe – między 80 a 89 mmHg. Lekarze zwracają na to uwagę, ponieważ takie wartości ciśnienia mogą zapowiadać rozwój nadciśnienia i wiązać się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia.

Uczestnikom podawano placebo albo polikozanol w dawce 10 albo 20 mg dziennie, przez 12 tygodni. W grupie otrzymującej największą dawkę stwierdzono najistotniejszą redukcję ciśnienia tętniczego (średnie wartości zmniejszyły się o ponad 10 mmHg, tj. blisko 8 proc.). Obie zaś dawki zmniejszyły ciśnienie aortalne, czyil panujące wewnątrz tętnicy głównej.

Polikozanol okazał się też wpływać na stężenie frakcji lipidów krwi, zmniejszył bowiem stężenie triglicerydów oraz frakcji LDL cholesterolu, a zwiększył frakcji HDL (czyli tej uznawanej za korzystną).

Na podstawie

Int J Environ Res Public Health. 2019 Mar 5;16(5). pii: E809. Short-Term Consumption of Cuban Policosanol Lowers Aortic and Peripheral Blood Pressure and Ameliorates Serum Lipid Parameters in Healthy Korean Participants: Randomized, Double-Blinded, and Placebo-Controlled Study. Park HJ, Yadav D, Jeong DJ, Kim SJ, Bae MA, Kim JR, Cho KH.