Wstępne dane naukowe sugerują, że płukanki do ust oparte na aloesie są w pewnych aspektach równie skuteczne jak popularny środek antybakteryjny chloroheksydyna, a pod pewnymi nawet ją przewyższają. 

Przegląd systematyczny sześciu randomizowanych badań naukowych z udziałem łącznie prawie 1400 osób, w ramach których porównywano aloes z choloroheksydyną w płukankach do ust, wskazuje, że aloes jest skuteczny w leczeniu zapalenia dziąseł i redukcji płytki nazębnej. Wyniki porównawcze mają pewne rozbieżności, tj.:

  • w czterech badaniach aloes okazał się zmniejszać płytkę nazębną równie skutecznie jak chloroheksydyna, dwa przyniosły odwrotne wnioski;
  • w trzech badaniach aloes łagodził stan zapalny przyzębia porównywalnie z chloroheksydyną, w jednym tylko stwierdzono przewagę tej drugiej substancji.

Płytka nazębna to wieloskładnikowy osad, w którym gromadzą się m.in. bakterie uszkadzające szkliwo i wywołujące reakcję zapalną ze strony dziąseł. Jeśli zostanie zmineralizowana, przekształca się w kamień nazębny.

Trzeba podkreślić, że we wszystkich sprawdzonych pracach wykazano, że aloes skutecznie łagodzi zapalenie przyzębia i zmniejsza płytkę nazębną, różnice dotyczą zaś interpretacji, która z tych substancji działa skuteczniej. Warto zauważyć jednak, że działania uboczne aloesu były we wszystkich badaniach jedynie minimalne lub nie obserwowano ich wcale, a nie można tego powiedzieć o chloroheksydynie, która może np. zmieniać smak lub pozostawiać przebarwienia.

Autorzy zwracają uwagę na konieczność przeprowadzenia większych badań, aby potwierdzić uzyskane wnioski.

Na podstawie

Int J Dent Hyg. 2019 Mar 4. Efficacy of aloe vera mouthwash versus chlorhexidine on plaque and gingivitis. A systematic review. Al-Maweri SA, Nassani MZ, Alaizari N, Kalakonda B, Al-Shamiri HM, Alhajj MN, Al-Soneidar WA, Alahmary AW.