Srebro, ale także jodyna, chloroheksydyna i oktenidyna, czyli środki używane w celach dezynfekcji, mają specyficzną właściwość, która może być wykorzystana do przyspieszania procesu gojenia rany – ustalili naukowcy z Czech i Słowacji. Wyniki publikują w prestiżowym piśmie naukowym „Plos One”.

Substancje te nie tylko działają bezpośrednio przeciwbakteryjnie, ale, jak się okazuje, hamują działanie proteaz, czyli enzymów rozkładających białka. W ranie są one wydzielane przez obie strony konfliktu – bakterie, którym pomagają przełamać siły obronne gospodarza, ale także komórki ludzkiego organizmu, aby po pierwsze, zwalczać bakterie, po drugie, aby móc „posprzątać” pobojowisko z resztek martwych komórek i przygotować budowę nowych rusztowań, na bazie których utworzy się blizna.

Tak czy inaczej, w procesie gojenia rany najpierw zostaje zwalczone zakażenie, a dopiero potem organizm może się zająć naprawą. Srebro i inne wymienione substancje hamują aktywność proteaz, zarówno bakteryjnych, jak i natywnych proteaz organizmu, a wypadkowa obu tych zjawisk powoduje przyspieszenie gojenia i tworzenia blizny.

Autorzy wskazują na duże znaczenie praktyczne tych obserwacji – przy tworzeniu przyszłych materiałów opatrunkowych powinno się rozważyć uwzględnienie materiałów o właściwościach antyproteaz, które mogą wspomóc działanie powszechnie stosowanych antybiotyków. Te, jak wiemy, często nie wystarczają do zwalczenia zakażenia, stąd między innymi problem przewlekłych, trudno gojących się ran.

Na podstawie

PLoS One. 2019 Jan 31;14(1):e0211055. Dual role of iodine, silver, chlorhexidine and octenidine as antimicrobial and antiprotease agents. Pavlík V, Sojka M, Mazúrová M, Velebný V.