Dr Francine Welty z Wydziału Kardiologii Harvard Medical School w Bostonie (USA) przedstawia na łamach czasopisma „Current Diabetes Reports” obserwacje dotyczące korzyści z suplementacji kwasów omega-3 u chorych na cukrzycę z powikłaniami naczyniowymi. 

Autorka skupia się na znaczeniu kwasów omega-3 w zapobieganiu i spowalnianiu progresji cukrzycowej choroby nerek. Cukrzyca jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia nerek, a choroba nerek wikłająca cukrzycę znacznie przyspiesza rozwój miażdżycy i prowadzi do rozregulowania czynności wielu narządów. Jednym z ważnych celów cukrzycy jest właśnie ochrona nerek. Pierwszym objawem cukrzycowej choroby nerek jest pojawienie się nadmiernej ilości białka w moczu, stąd konieczność regularnego monitorowania badania ogólnego moczu, nawet jeśli cukrzyca jest dobrze kontrolowana.

Z przeglądu wynika, że u chorych na cukrzycę przeprowadzono jedynie niewielkie, krótkotrwałe badania oceniające wpływ kwasów omega-3 na powikłania nerkowe cukrzycy, a ich wyniki nie są jednoznaczne. Z badań własnych autorki wyłania się natomiast bardziej pozytywny obraz – otóż suplementacja kwasu eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego (EPA i DHA) przez rok zwalniała progresję we wczesnym stadium choroby nerek (tj. z niewielką jeszcze utratą białka, tzw. mikroalbuminurią) u chorych z cukrzycą i chorobą wieńcową, którzy już otrzymywali leczenie nefroprotekcyjne w postaci inhibitorów konwertazy angiotensyny lub sartanów (popularne leki na nadciśnienie zwalniające postęp uszkodzenia nerek).

Zadziwiające są opisywane przez dr Welty rezultaty dodania kwasów omega-3 do standardowego leczenia cukrzycy. W grupie otrzymującej tę suplementację trzykrotnie więcej osób niż w grupie kontrolnej uzyskało poprawę czynności nerek (mierzoną korzystną zmianą wskaźnika albumina/kreatynina w próbce moczu) i nawet u kilku osób zaobserwowano normalizację wydalania białka (co sugeruje cofanie się choroby nerek – rzecz trudna do wyobrażenia w świetle współczesnej wiedzy). W grupie kontrolnej rzecz jasna takiego zjawiska nie zaobserwowano.

Na podstawie

Curr Diab Rep. 2019 Jan 25;19(2):6. New Areas of Interest: Is There a Role for Omega-3 Fatty Acid Supplementation in Patients With Diabetes and Cardiovascular Disease? Welty FK