Podawanie magnezu z witaminą E chorym na cukrzycę typu 2 ze stopą cukrzycową pomogło leczyć owrzodzenie stopy i poprawiło parametry metaboliczne. 

Naukowcy z Iranu opisali wyniki eksperymentu, w ramach którego sprawdzano, jak magnez z witaminą E wpłynie na tempo leczenia ran na stopach. W wieloletniej, źle kontrolowanej cukrzycy pojawiają się co najmniej dwa zjawiska przyczyniające się do powstawania trudno leczących się ran na stopach (zwanych owrzodzeniami):

  • uszkodzenie przez glukozę (obecną w nadmiarze we krwi) nerwów obwodowych, co owocuje brakiem czucia w stopach, a to sprzyja urazom i ranom (chory nie czuje na przykład, że to buta wpadł mu kamień – zamiast go uwierać, uciska jednostajnie to samo miejsce, prowadząc do uszkodzenia skóry i głębszych regionów);
  • glukoza sącząca się do rany z krwi jest pożywką dla bakterii, co sprawia, że szybko dochodzi do zakażenia rany, które to zakażenie trudno jest zwalczyć z uwagi na doskonałe warunki (wilgotność, cukier) dla rozwoju mikroorganizmów.

W ramach badania 57 chorych z owrzodzeniem stopy otrzymywało przez 12 tygodni albo suplement zawierający tlenek magnezu (250 mg) i witaminę E (400 j.), albo placebo. Po zakończeniu badania przeprowadzono analizę statystyczną, która wykazała, że w grupie suplementowanej, w porównaniu z grupą placebo, uzyskano:

  • zmniejszenie wymiarów owrzodzenia stopy;
  • istotną redukcję stężenia glukozy na czczo;
  • poprawę wrażliwości tkanek na insulinę;
  • zmniejszenie poziomu HbA1c (co świadczy o tym, że wyrównanie cukrzycy poprawiło się w ostatnich 3 miesiącach);
  • zmniejszenie triglicerydów, cholesterolu we frakcji LDL oraz wzrost HDL (poprawa profilu lipidowego jest korzystna z punktu widzenia zapobiegania miażdżycy);
  • zmniejszenie stężenia malonylodialdehydu (toksyczny produkt utleniania kwasów tłuszczowych);
  • zmniejszenie stężenia hs-CRP (białko świadczące o toczącym się bezobjawowym procesie zapalnym);
  • wzrost pojemności antyoksydacyjnej osocza.

Na podstawie

Wound Repair Regen. 2019 Jan 28. The effects of magnesium and vitamin E co-supplementation on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Afzali H, Jafari Kashi AH, Momen-Heravi M, Razzaghi R, Amirani E, Bahmani F, Gilasi HR, Asemi Z.