Troska o zdrowe starzenie europejskiej populacji wymaga określenia strategii żywieniowych, a wśród nich powinny się znaleźć poważne zmiany diety i stosowanie nutraceutyków, czyli żywności wzbogacanej o konkretne elementy potrzebne starszym ludziom lub suplementów. 

Są to wnioski z artykułu opublikowanego przez naukowców z University College Cork w Irlandii. Żywienie ma niebagatelny i trudny do pominięcia wpływ na zdrowie starszych osób, w tym tempo starzenia, progresję chorób przewlekłych, jakość życia i nawet śmiertelność. Tymczasem to właśnie starsze osoby znajdują się w grupie szczególnego ryzyka niedoboru niektórych mikroelementów, zwłaszcza witamin i pierwiastków śladowych, oraz nieoptymalnego składu diety.

Problem będzie narastał, ponieważ populacja europejska (i nie tylko europejska) się starzeje, co ma związek m.in. z bardzo dynamicznym i spektakularnym postępem medycyny. Autorzy zwracają uwagę, że do 2050 r. aż 20 proc. światowej populacji będą stanowiły osoby po 60 r.ż.

Z dokonanego przez autorów przeglądu literatury fachowej wynika, że głównymi problemami żywienia osób w podeszłym wieku są:

  • nadmiar tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych nasyconych;
  • nadmiar soli;
  • nadmiar cukrów prostych;
  • niedobór błonnika;
  • niedobór witaminy D;
  • niedobór witaminy B2;
  • niedobór witaminy B12;
  • niedobór kwasu foliowego;
  • niedobór wapnia.

Można to zmienić, oferując suplementy specjalnie stworzone z myślą o starszych osobach lub żywność wzbogaconą o te kluczowe składniki, a także prowadząc edukację na temat optymalnego doboru produktów żywieniowych. I o ile pierwsze wydaje się całkiem możliwe do osiągnięcia, co potwierdzają niezależne badania populacyjne, to drugie będzie najprawdopodobniej wymagało sporych wysiłków i niekoniecznie będzie skuteczne – zmienić nawyki żywieniowe starszej osoby jest bowiem równie trudno, jak stracić na wadze…

Na podstawie:

Proc Nutr Soc. 2019 Jan 30:1-13. Nutritional challenges for older adults in Europe: current status and future directions. Kehoe L, Walton J, Flynn A.