Zarówno siemię lniane, jak i babka płesznik przynoszą ulgę w zaparciach i poprawiają parametry metabolizmu, a siemię lniane wydaje się działać nawet lepiej niż babka płesznik – twierdzą autorzy badania przeprowadzonego z udziałem chorych na cukrzycę typu 2. 

Eksperyment polegał na podawaniu chorym jednego z trzech produktów: siemienia lnianego (10 g), babki płesznik albo placebo. Uczestnikami były osoby z cukrzycą typu 2, która to choroba usposabia do zaburzeń perystaltyki (i w przypadku której często występuje w diecie niedobór błonnika, którego źrodłem jest i babka płesznik, i siemię lniane – a błonnik jest najpowszechniej chyba stosowanym naturalnym środkiem, który poprawia perystaltykę jelit).

Po 12 tygodniach sprawdzono, jak w poszczególnych grupach zmieniły się parametry metaboliczne i jakie było nasilenie zaparć (wg kryteriów ROME III). W grupach otrzymujących aktywną suplementację stwierdzono (w porównaniu z placebo) istotnie większą poprawę w zakresie:

  • wskaźnika masy ciała (BMI) – co oznacza widoczne działanie odchudzające;
  • stężenia glukozy na czczo;
  • poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c) – co oznacza lepszą kontrolę cukrzycy;
  • poprawę profilu lipidowego (działanie przeciwmiażdżycowe);
  • poprawę w zakresie ciężkości zaparć.

Autorzy zwracają uwagę, że skuteczność siemienia lnianego była nawet większa niż babki płesznik.

Źródło

Clin Nutr ESPEN. 2019 Feb;29:41-48. Effect of flaxseed or psyllium vs. placebo on management of constipation, weight, glycemia, and lipids: A randomized trial in constipated patients with type 2 diabetes. Soltanian N, Janghorbani M.