Naukowcy z Uniwersytetu w Isfahanie (Iran) wykazali, że kombinacja koenzymu Q10 z karnityną jest skuteczna w zapobieganiu napadom migreny u ich pacjentów.

W przeprowadzonym badaniu uczestniczyło 56 mężczyzn i kobiet w wieku 20-40 lat, którzy cierpieli na migrenę i którym w ramach podwójnie ślepej próby podawano albo placebo, albo tabletki zawierajace koenzym Q10 (30 mg dziennie) oraz karnitynę (500 mg dziennie).

Po 8 tygodniach sprawdzono różnice między grupami. W grupie otrzymującej aktywną suplementację stwierdzono:

  • mniejsze nasilenie bólu głowy;
  • krótszy czas trwania bólu głowy;
  • rzadsze występowanie bólu głowy;
  • poprawę stężenia kwasu mlekowego w surowicy (według niektórych badań chorzy na migrenę mają nadmiar mleczanu we krwi, co może świadczyć o zaburzeniach pracy mitochondriów – stąd też między innymi idea wykorzystania koenzymu Q10, który usprawnia łańcuch mitochondrialny, do profilaktyki bólu głowy).

Źródło

Cephalalgia. 2019 Jan 6:333102418821661. The effects of concurrent Coenzyme Q10, L-carnitine supplementation in migraine prophylaxis: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Hajihashemi P, Askari G, Khorvash F, Reza Maracy M, Nourian M.