Analiza sponsorowana przez amerykańską rządową agencję ds. Badań nad Zdrowiem i Oceny Technologii Zdrowotnych wskazuje, że regularna suplementacja witaminy D zapobiega infekcjom układu oddechowego, w różnym stopniu u różnych osób. 

Związki witaminy D z działaniem układu odpornościowego są dość ścisłe – komórki układu immunologicznego mają zdolność aktywacji witaminy D niezależnie od nerek i wątroby, co świadczy, że wykorzystują tę witaminę do swojego działania. Ogrom prac obserwacyjnych (i czasami interwencyjne) wskazuje też, że najróżniejsze choroby związane z odpornością (zakaźne, autoagresja, alergie…) przebiegają z niedoborem witaminy D.

Randomizowane badania interwencyjne z kontrolą placebo przynosiły sprzeczne wyniki co do tego, czy witamina D zapobiega zakażeniom dróg oddechowych (i nie jest to niczym dziwnym, każdy z nas jest inny i w zależności od projektu badania i grupy uczestników wyniki mogą się różnić). Dlatego naukowcy z 25 ośrodków medycznych z całego świata przeprowadzili metaanalizę, w której zbiorczo ocenili się wszystkie dostępne dane na ten temat. Do badania włączono 25 badań klinicznych z udziałem przeszło 11 tys. osób (od narodzin aż do 95 r.ż.). Wnioski mamy następujące:

  • w całej ocenianej grupie suplementacja witaminy D zmniejszyła ryzyko ostrej infekcji dróg oddechowych o przeszło 10 proc.;
  • regularna (codzienna lub cotygodniowa) suplementacja witaminy D zmniejszała ryzyko o 20 proc. (pod warunkiem że nie stosowano dawek uderzeniowych);
  • w tej ostatniej grupie największy efekt ochronny uzyskano u osób z istotnym niedoborem witaminy D (< 25 nmol/l) – spadek ryzyka o 70 proc.!

Badanie nie miało wystarczającej mocy, by rozróżnić wpływ witaminy D na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Jednak wyniki można i tak uznać za znaczące z punktu zdrowia każdego z nas – w Polsce w okresie jesienno zimowym praktycznie nie mamy możliwości produkować witaminy D w skórze, a w naszej diecie występuje jej niedobór i praktycznie wszyscy powinniśmy rozważyć suplementację witaminy D…

Na podstawie

Health Technol Assess. 2019 Jan;23(2):1-44. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: individual participant data meta-analysis. Martineau AR, Jolliffe DA, Greenberg L, Aloia JF, Bergman P, Dubnov-Raz G, Esposito S, Ganmaa D, Ginde AA, Goodall EC, Grant CC, Janssens W, Jensen ME, Kerley CP, Laaksi I, Manaseki-Holland S, Mauger D, Murdoch DR, Neale R, Rees JR, Simpson S, Stelmach I, Trilok Kumar G, Urashima M, Camargo CA, Griffiths CJ, Hooper RL.