Im poważniejsze nasilenie zaburzeń erekcji, tym większy niedobór kwasu foliowego – piszą egipscy androlodzy w międzynarodowym czasopiśmie urologicznym. Niedobór kwasu foliowego może być nowym czynnikiem ryzyka zaburzeń erekcji. 

Badanie, które przeprowadzili, porównywało stężenie kwasu foliowego u osób zdrowych i mężczyzn z zaburzeniami erekcji – tych pierwszych 30, tych drugich 60. Wykluczano chorych z zaburzeniami hormonalnymi, chorobą Peyroniego, zaostrzeniami chorób przewlekłych (wieloletnia miażdżyca lub cukrzyca są najczęstszymi przyczynami zaburzeń erekcji i poszukiwanie znaczenia kwasu foliowego u takich osób nie miałoby większego sensu, przynajmniej na tym etapie badań). Nasilenie zaburzeń erekcji ustalano za pomocą skali do oceny objawów (International Index Of Erectile Function) oraz badania ultrasonograficznego z oceną przepływów krwi w obrębie prącia metodą Dopplera.

Mediana stężenia kwasu foliowego we krwi mężczyzn z zaburzeniami erekcji była prawie dwukrotnie niższa niż u zdrowych osób, a różnica ta była wysoce istotna statystycznie. Co więcej, obniżone stężenie kwasu foliowego istotnie korelowało z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, paleniem tytoniu, wiekiem i stężeniem cholesterolu. Autorzy uznają, że kwas foliowy może być ważnym ogniwem w rozwoju zaburzeń erekcji i niezależnym czynnikiem ryzyka ich wystąpienia.

Źródło

Int Urol Nephrol. 2018 Dec 13. Low serum folic acid can be a potential independent risk factor for erectile dysfunction: a prospective case-control study. Attia AAA, Amer MAEM, Hassan M, Din SFG.