Dodanie suplementu z magnezem do „normalnego” leczenia i diety cukrzycowej zaowocowało poprawą parametrów metabolicznych wskazujących na poprawę kontroli cukrzycy typu 2.

To nie pierwszy sygnał, że uzupełnianie magnezu może być korzystne w leczeniu tej choroby. Od lat 80 ub. w. sugeruje się, że niedobór magnezu wewnątrz komórek i nadmiar wapnia może uczestniczyć w rozwoju oporności tkanek na insulinę, centralnego ogniwa łączącego wszystkie zaburzenia metaboliczne występujące w cukrzycy typu 2. Badania kliniczne przynoszą tymczasem sprzeczne wyniki, więc naukowcy z Uniwersytetu Al-Azhar w Gazie (Palestyna) postanowili sprawdzić tę hipotezę u swoich pacjentów.

Suplementacja magnezu w dawce 250 mg/24 h (w przeliczeniu na magnez elementarny) trwała 3 miesiące, natomiast w grupie kontrolnej nie podawano suplementów. Po tym okresie w grupie otrzymującej magnez stwierdzono:

  • spadek HbA1c z 8,32 do 7,96% (jest to ważny wskaźnik wyrównania cukrzycy, mówi o tym, jak wiele hemoglobiny w wyniku narażenia na przewlekle zwiększone stężenie glukozy ma trwale przyłączony ten cukier – im mniej, tym lepiej);
  • zmniejszenie stężenia insuliny (co świadczy pośrednio o niejszym obciążeniu trzustki)
  • mniejsze stężenie peptydu C (podobnie jw.);
  • poprawę wskaźników HOMA, ilustrujących poprawę wrażliwości tkanek na insulinę.

Wyniki te wspierają tezę, że suplementacja magnezu wywiera korzystny efekt metaboliczny w cukrzycy typu 2.

Źródło

Nutrients. 2018 Dec 26;11(1). The Effects of Oral Magnesium Supplementation on Glycemic Response among Type 2 Diabetes Patients. ELDerawi WA, Naser IA, Taleb MH, Abutair AS.