Metaanaliza badań klinicznych dokonana przez włoskich naukowców wskazuje, że wciąż jeszcze mało wiemy o skutecznych lekach na chorobę zwyrodnieniową stawów. W przypadku chorego kolana zaledwie cztery leki wykazują się pewną skutecznością w perspektywie co najmniej 12-miesięcznego stosowania. 

Włosi sprawdzali przede wszystkim, które z ocenianych leków skutecznie zwalczają ból, w dalszej kolejności skupili się na wpływie leków na funkcje stawu (czyli głównie ruchomość, stopień usztywnienia) oraz na grubość chrząstki stawowej (co najczęściej ocenia się, mierząc szerokość szpary stawowej; im ona węższa, tym mniej chrząstki oddziela od siebie dwie kości tworzące staw.

Do analizy włączono 47 randomizowanych badań klinicznych z udziałem w sumie przeszło 20 tys. pacjentów. Wybrano tylko te prace, w których obserwacja trwała dłużej niż rok. Leków, które oceniano w tym badaniu, było dość sporo – podzielono je na przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki wpływające na budowę kości, leki wstrzykiwane dostawowo, leki objawowe, leki potencjalnie modyfikujące przebieg choroby stawów i nawet antyoksydanty.

W tej analizie skuteczne pod względem redukcji bólu okazały się:

  • celekoksyb, inhibitor cyklooksygenazy-2 (COX2), zaliczany do niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
  • siarczan glukozaminy – jedyny, który pozostał skuteczny, gdy analizę ograniczono do badań wysokiej jakości pod względem ryzyka błędów.

W aspekcie grubości chrząstki stawowej skuteczne wydają się natomiast:

  • siarczan glukozaminy;
  • siarczan chondroityny;
  • ranelinian stronu (lek używany przede wszystkim w osteoporozie do hamowania niszczenia kości przez osteoklasty i pobudzania jej tworzenia przez osteoblasty).

Źródło

JAMA. 2018 Dec 25;320(24):2564-2579. Association of Pharmacological Treatments With Long-term Pain Control in Patients With Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis. Gregori D, Giacovelli G, Minto C, Barbetta B, Gualtieri F, Azzolina D, Vaghi P, Rovati LC.