Dodanie cynku do probiotyku podawanego w celu leczenia biegunki poantybiotykowej poprawia efekty terapii – ogłosili pediatrzy z Uniwersytetu Medycznego Guangxi w Nanning (Chiny).

Chińscy naukowcy przeprowadzili badanie kliniczne z udziałem 50 pacjentów, u których z powodu zapalenia płuc konieczne było podanie antybiotyków i u których skutkiem ich stosowania była biegunka. Antybiotyki podane doustnie mogą mieć dewastujący wpływ na skład flory jelitowej, przez co przewagę mogą zyskiwać bakterie chorobotwórcze, wywołujące biegunkę. Dlatego na zmianę z antybiotykiem – zwłaszcza po wystąpieniu biegunki – stosuje się często probiotyki.

W tym badaniu wybrano szczep Bacillus coagulans, bakterii wytwarzającej kwas mlekowy, podawanej w formie przetrwalników i skutecznej wedle niektórych danych nawet w najcięższych zakażeniach poantybiotykowych, czyli Clostridium difficile. Połowie uczestników dodano jeszcze preparat cynku.

Okazało się, że w grupie otrzymującej probiotyk oraz cynk uzyskano lepsze efekty zwalczania biegunki poantybiotykowej – zwłaszcza wzrost pożytecznych Bifidobacterium i zmniejszenie ilości E. coli.

Warto przy okazji przypomnieć, by nie łączyć probiotyku z antybiotykiem, co jest częstym błędem. Oba preparaty należy przyjmować z 2-godz. przerwą, aby uniknąć unieszkodliwienia pożytecznych bakterii przez antybiotyk.

Źródło

J Trop Pediatr. 2018 Dec 6. Effects of Zinc Combined with Probiotics on Antibiotic-associated Diarrhea Secondary to Childhood Pneumonia. Xiang R, Tang Q, Chen XQ, Li MY, Yang MX, Yun X, Huang L, Shan QW.