Po raz pierwszy wykazano, że regularne stosowanie liści oliwki poprawia parametry morfologiczne krwi. Otwiera to zupełnie nowe (potencjalne) pole wykorzystania tego nutraceutyku w chorobach, w których ważnym celem terapii jest polepszenie czynności krwiotwórczej szpiku kostnego.

Naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie przeprowadzili badanie z udziałem 31 kobiet w wieku 40-70 lat. Uczestniczki stosowały albo napary z liści oliwki europejskiej, albo z zielonej herbaty. Badacze sprawdzali morfologię krwi obwodowej po 6 i 12 tygodniach i po analizie wyników stwierdzili, że:

  • w grupie oliwki europejskiej w wyniku odnotowano istotnie statystycznie lepsze wartości hematokrytu (parametr świadczący o odsetkowej zawartości krwinek czerwonych w jednostce objętości krwi), a także większą liczbę krwinek czerwonych i hemoglobiny;
  • w grupie kontrolnej doszło do pogorszenia tych parametrów.

Poprawa hematokrytu i stężenia hemoglobiny we krwi pozwala przypuszczać, że liście oliwki europejskiej spowodowały stymulację szpiku krwiotwórczego i wytworzenie nowych, świeżych erytrocytów, czyli elementów krwi odpowiadających za przenoszenie tlenu do tkanek i odbieranie od nich dwutlenku węgla.

Obserwacje te wydają się potwierdzać wcześniejsze badania tych samych autorów, w których wykazywali, że polifenole ekstrahowane z liści oliwki wpływają korzystnie na funkcje komórek macierzystych szpiku i stymulują ich różnicowanie (a to zjawisko z kolei daje początek bardziej wyspecjalizowanych komórkom, z których powstają m.in. erytrocyty).

Jak sami autorzy przyznają, uzyskane przez nich wyniki trzeba jeszcze potwierdzić w większych grupach, najlepiej chorych na niedokrwistość lub nią zagrożonych.

Niedokrwistość może mieć różne przyczyny i nie każda będzie dobrym kandydatem do sprawdzania skuteczności liści oliwki. Jednak tam, gdzie trwa ciągła walka o dobre parametry krwi, np. w przewlekłej chorobie nerek, liście oliwki mogą okazać się cennym uzupełnieniem aktualnie stosowanych metod terapii.

Źródło

Clin Nutr. 2018 Nov 20. Olive leaf tea may have hematological health benefit over green tea. Ferdousi F, Araki R, Hashimoto K, Isoda H.