Wstępne badanie specjalistów dietetyki i pediatrii z Meksyku pozwala przypuszczać, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 mogą zwalniać tempo utraty mięśni, a dodatkowo działają korzystnie metabolicznie u chłopców z dystrofią Duchenne’a. 

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a to ciężka choroba mięśni, dziedziczona w sprzężeniu z płcią i stąd dotykająca głównie chłopców. Ujawnia się najczęściej ok 4 r.ż. pod postacią objawów utraty funkcji (i masy) mięśni – początkowo nóg, potem rąk. Dzieci początkowo mają problemy ze wstawaniem, później dołączają się problemy z chodzeniem (aż do całkowitej niezdolności), skrajne osłabienie rąk i innych mięśni. Chorzy często upadają, mają skoliozę, a zamiast tkanki mięśniowej pojawia się tkanka włóknista lub tłuszczowa, co paradoksalnie może sprawiać wrażenie przerośniętych mięśni. Problemem wynikających m.in. z trudności w poruszaniu się staje się też otyłość. Gdy dołączą się zaburzenia czynności mięśni oddechowych, wkrótce potrzebne może stać się wspomaganie oddychania. Choroba jest nadzwyczaj poważna – osoby nią dotknięte żyją 25-30 lat; leczenia przyczynowego nie ma, wciąż natomiast poszukuje się metod zwalniających postęp uszkodzeń mięśni.

Autorzy badania sprawdzali, jak suplementacja kwasów omega-3 w dawce 2,9 g stosowanych przez 6 miesięcy wpłynie na przebieg choroby.  W badaniu uczestniczyła niewielka, 28-osobowa grupa pacjentów z dystrofią Duchenne’a, którzy otrzymywali kwasy omega-3 lub – jako placebo – olej słonecznikowy. Przed rozpoczęciem badania, a następnie po 3 i 6 miesiącach sprawdzano skład masy ciała za pomocą absorpcjometrii rentgenowskiej, mierzono też poziom insuliny i oceniano wrażliwość tkanek na insulinę.

U chłopców, którzy otrzymywali kwasy omega-3, a nie placebo, wykryto zwiększenie zawartości kwasów dokozaheksaenowego (DHA) i eikozapentaenowego (EPA) w czerwonych krwinkach (co świadczy o zwiększonych zasobach tych kwasów omega-3 w organizmie). W grupie tej wydłużył się czas do stwierdzenia zauważalnego spadku beztłuszczowej masy ciała (świadczącego o utracie masy mięśniowej i przyrastaniu tkanki tłuszczowej) – wykrywano go po 6 miesiącach, natomiast w grupie placebo już po 3 miesiącach. W grupie otrzymującej kwasy omega-3 po 6 miesiącach stwierdzono także mniejszy odsetek chłopców z insulinoopornością (podczas gdy wyjściowo nie było różnicy w stosunku do grupy placebo).

Autorzy traktują uzyskane wyniki jako sugestię korzystnego działania kwasów omega-3 na tempo utraty mięśni, przyrostu tkanki tłuszczowej i odwracanie insulinooporności u chorych na dystrofię Duchenne’a; wskazują też jednoznacznie na potrzebę przeprowadzenia większych badań, które potwierdziłyby ich obserwacje.

Źródło

Clin Nutr. 2018 Oct 30. Evidence of muscle loss delay and improvement of hyperinsulinemia and insulin resistance in Duchenne muscular dystrophy supplemented with omega-3 fatty acids: A randomized study. Rodríguez-Cruz M, Atilano-Miguel S, Barbosa-Cortés L, Bernabé-García M, Almeida-Becerril T, Cárdenas-Conejo A, Del Rocío Cruz-Guzmán O, Maldonado-Hernández J.