Oliwa uzyskiwana z owoców oliwki europejskiej ma nie tylko zbawienne działanie dla naczyń i układu krążenia. Całkiem możliwe, że jej spożycie przynajmniej po części odpowiada także za antynowotworowe działanie diety śródziemnomorskiej. 

W oliwie, liściach oliwki, owocach i korzeniach znajdują nie tylko kwasy tłuszczowe, ale i inne składniki aktywne, a wśród nich oleuropeina. W miarę dojrzewania oliwki oleuropeina ulega przekształceniu do metabolitu – hydroksytyrozolu, który podobnie jak oleuropeina jest aktywny biologicznie. Sama oleuropeina po wchłonięciu jest szybko metabolizowana w wątrobie i w związku z tym nie wykrywa się jej we krwi. Ta część, która nie została wchłonięta, może być przekształcana w hydroksytyrozol przez bakterie jelitowe.

W wielu badaniach wykazano, że oba wymienione związki hamują rozwój nowotworów, na drodze interakcji z licznymi mechanizmami karcynogenezy. Duże zainteresowanie budzi wpływ antynowotworowy oleuropeiny i hydroksytyrozolu w związku z profilaktyką raka jelita grubego. Komórki nabłonkowe w jelicie grubym mają przecież najwięcej kontaktu z obiema substancjami.

Badania laboratoryjne dowodzą, że oleuropeina i hydroksytyrozol skutecznie powstrzymują rozwój także innych nowotworów, tj. raka piersi, raka pęcherza moczowego, wątroby, żołądka, trzustki, skóry, płuc, tarczycy, macicy, a także nowotworów mózgu i białaczek.

Możliwe, że mniejsza częstość nowotworów w basenie Morza Śródziemnego jest więc po części przynajmniej skorelowana z dużym spożyciem oliwy i oliwek. Autorzy pracy podsumowującej działanie antynowotworowe oliwki europejskiej wskazują, że oba związki – oleuropeina i hydroksytyrozol – mają spory potencjał do przyszłego wykorzystania w leczeniu nowotworów. Ich wielką zaletą jest nieszkodliwość dla prawidłowych komórek – duża różnica w porównaniu z klasyczną chemioterapią, która jest toksyczna, a tylko dawka jest dobierana tak, by uśmiercić nowotwór, jak najmniej szkodząc zdrowym komórkom. Problemem pozostaje ustalenie optymalnej drogi dostarczania oleuropeiny i hydroksytyrozolu do organizmu, tak aby w postaci aktywnej docierały do miejsc zajętych przez nowotwór, uzyskiwały odpowiednie stężenie w obrębie guza i były aktywne przez odpowiednio długi czas.

Źródła

J Food Sci. 2018 Jul;83(7):1781-1791. Antitumor Perspectives of Oleuropein and Its Metabolite Hydroxytyrosol: Recent Updates. Imran M, Nadeem M, Gilani SA, Khan S, Sajid MW, Amir RM.

Int J Mol Sci. 2018 Jul 2;19(7). The Olive Biophenols Oleuropein and Hydroxytyrosol Selectively Reduce Proliferation, Influence the Cell Cycle, and Induce Apoptosis in Pancreatic Cancer Cells. Goldsmith CD, Bond DR, Jankowski H, Weidenhofer J, Stathopoulos CE, Roach PD, Scarlett CJ.