Synbiotyk zawierający liczne szczepy dobroczynnych bakterii jelitowych istotnie poprawił objawy u dzieci z atopowym zapaleniem skóry – ogłosili hiszpańscy alergolodzy.

Badanie objęło 320 chorych dzieci, którym przez 8 tygodni podawano synbiotyk zawierający szczepy Lactobacillus casei, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum oraz trzy prebiotyki: fruktooligosacharydy galaktooligosacharydy oraz biotynę. Idea wykorzystania probiotyków w chorobach alergicznych ma źródło w hipotezie mówiącej, że kształtowanie się funkcji układu immunologicznego przynajmniej po części zachodzi w naszych jelitach, przy współudziale flory bakteryjnej. Zaburzenia tej formy komunikacji mogą skutkować „brakiem wiedzy” komórek układu odpornościowego o tym, że pewne białka są nieszkodliwe, i nie trzeba ich atakować – a taki stan może się wiązać z pojawieniem się objawów alergii, w której dochodzi do nadmiernej reakcji immunologicznej na neutralne substancje.

Suplementacja synbiotyku zaowocowała ponad dwukrotnym zmniejszeniem nasilenia objawów atopowego zapalenia skóry mierzonych wskaźnikiem SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis). Obserwowano ponadto podobnego stopnia redukcję świądu  i nieprzespanych nocy. Po 8 tygodniach tylko 28% dzieci klasyfikowano jako „ciężkie atopowe zapalenie skóry”, w porównaniu do przeszło 90% w momencie rozpoczęcia podawania synbiotyku.

Wyniki te wspierają hipotezę, że u dzieci z atopowym zapaleniem skóry skuteczne są wieloszczepowe synbiotyki, jako dodatkowa opcja leczenia.

Źródło

Eur J Pediatr. 2018 Sep 26. Effect of synbiotic supplementation on children with atopic dermatitis: an observational prospective study. Ibáñez MD, Rodríguez Del Río P, González-Segura Alsina D, Villegas Iglesias V.