Dzieci, które otrzymują probiotyki, rzadziej leczą się antybiotykami – mówią wnioski z pracy europejskich i amerykańskich naukowców opublikowanej na łamach „European Journal of Public Health”.

Autorzy wyszli z obserwacji, że suplementacja probiotyków wiąże się ze zmniejszoną częstością ostrych infekcji oddechowych, czasem ich trwania oraz ciężkością. To z kolei powinno skutkować rzadszym przepisywaniem przez lekarzy antybiotyków takim dzieciom. Aby sprawdzić tę hipotezę, przeprowadzili przegląd i metaanalizę randomizowanych badań klinicznych, w których stosowano probiotyki, porównywano je do placebo i sprawdzano wykorzystanie antybiotyków.

Antybiotyki jako skuteczna broń w walce z zakażeniami mają dość ważne ograniczenie, jakim jest umiejętność bakterii do „uodpornienia” się na działanie takich leków. Zjawisko to nosi nazwę antybiotykooporności i powoduje, że leki te przestają być skuteczne. To, czego boją się mikrobiolodzy, to pojawianie się szczepów opornych na wszystkie znane antybiotyki lub przynajmniej znakomitą ich większość. Takim przykładem jest Klebsiella pneumoniae New Delhi, której nosicieli znajduje się m.in. w Polsce – w razie obniżenia odporności i pojawienia się objawów zakażenia tą bakterią, leczenia przyczynowego najzwyczajniej w świecie nie ma. Do rozwoju oporności licznych bakterii przyczynia się m.in. szafowanie antybiotykami – czyli przepisywanie ich w sytuacji, gdy nie ma wskazań (bo na przykład mamy do czynienia z infekcją wirusową, a nie bakteryjną). Dlatego wszelkie interwencje redukujące wykorzystanie antybiotyków ratują nie tylko nas, ale i przyszłe pokolenia.

W badaniach, które naukowcy włączono do metaanalizy, uczestniczyły dzieci w różnym wieku (w tym niemowlęta); infekcje, które monitorowano, obejmowały ostre zakażenia układu oddechowego, ostre zapalenie ucha środkowego i ostre zakażenia przewodu pokarmowego. Probiotyki, które sprawdzano, obejmowały szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus oraz Bifidobacterium w formie nutraceutyków (suplementów lub wzbogaconej żywności) i były stosowane przez czas od kilku dni do kilku miesięcy.

Wyniki przemawiają mocno na korzyść suplementacji wymienionymi szczepami – dzieci otrzymujące regularnie Lactobacillus oraz Bifidobacterium otrzymywały antybiotyki 30 proc. rzadziej niż dzieci otrzymujące placebo, natomiast gdy przeanalizowano wyłącznie badania o niskim ryzyku błędu, efekt ten jeszcze się zwiększył (do 50 proc.).

Źródło

Eur J Public Health. 2018 Sep 14. Does probiotic consumption reduce antibiotic utilization for common acute infections? A systematic review and meta-analysis. King S, Tancredi D, Lenoir-Wijnkoop I, Gould K, Vann H, Connors G, Sanders ME, Linder JA, Shane AL, Merenstein D.