Dobra wiadomość dla sportowców, zwłaszcza budujących masę mięśniową i wytrzymałość. Nie trzeba się obawiać, że białko sojowe wpłynie na nasz stan hormonalny (soja często jest kojarzona z fitohormonami żeńskimi ze względu na zawarte w niej izoflawony). Białko sojowe nie powoduje przypływu aktywności estrogenów, czyli hormonów żeńskich, promuje natomiast przerost konkretnych włókien mięśniowych. 

Autorzy ze Szkoły Kinezjologii i Szkoły Farmacji Auburn University oraz Edward Via College of Osteopathic Medicine przeprowadzili badanie, w którym sprawdzali efekty suplementacji obu rodzajów białek i porównywali je z działaniem placebo. Poszukiwano zmian sygnalizacji w obrębie szlaków hormonalnych: androgenowych w tkance mięśniowej oraz estrogenowych w w podskórnej tkance tłuszczowej.

W badaniu wzięło udział 47 młodych (ok. 20 lat) mężczyzn, którzy nie trenowali regularni sportu. Rozpoczęli oni 12-tygodniowy program ćwiczeń oporowych.

W trakcie treningu u wszystkich wzrósł poziom testosteronu we krwi (główny hormon męski), jednak największy jego wzrost odnotowano w grupie suplementującej białko serwatkowe. W żadnej z grup (również tej suplementującej białko sojowe) nie odnotowano wzrostu poiomu 17β-estradiolu we krwi (główny hormon żeński). Niezależnie od rodzaju suplementacji w tkance podskórnej u wszystkich uczestnikó∑ odnotowano wzrost ekspresji receptora dla estrogenów i lipazy hormonowrażliwej (co oznacza, że organizm pod wpływem treningu łatwiej redukuje tkankę tłuszczową, niż u osób nietrenujących). Podobnie, niezależnie od rodzaju suplementacji w mięśniach wykryto wzrost ekspresji receptora dla androgenów – działa tak trening, a nie suplementacja. Nie odnotowano, by rodzaj suplementowanego białka wplywał w jakikolwiek sposób na aktywność estrogenowych lub androgenowych szlaków sygnałowych w mięśniach lub tkance tłuszczowej.

Wykryto natomiast, że oba białka wpływają na przerost różnych włókien mięśniowych – serwatkowe powoduje przerost włókien typu II (szybkokurczących się), natomiast sojowe – włókien typu I (wolnokurczących, odpowiadających za wytrzymałość).

Źródło

Sci Rep. 2018 Jul 24;8(1):11151. Soy protein supplementation is not androgenic or estrogenic in college-aged men when combined with resistance exercise training. Haun CT, Mobley CB, Vann CG, Romero MA, Roberson PA, Mumford PW, Kephart WC, Healy JC, Patel RK, Osburn SC, Beck DT, Arnold RD, Nie B, Lockwood CM, Roberts MD.