Flawonoid cytrusowy zahamował rozwój nowotworu u ludzi

Naryngenina, flawonoid z azjatyckiej pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium) hamuje wzrost wysoce agresywnego nowotworu – mięsaka kościogubnego (osteosarcoma). Pozytywny efekt potwierdzono w badaniu klinicznym.

Osteosarcoma to agresywny nowotwór kości. Aktualnie leczenie obejmuje chemioterapię połączoną z wycięciem guza kości. Pięć lat przeżywa jednak tylko połowa chorych.

W ramach eksperymentu wyizolowano i oczyszczono naryngeninę, a następnie w pierwszej kolejności sprawdzono jej wpływ na wzrost komórek ludzkiego mięsaka kościogubnego w warunkach laboratoryjnych (linia komórkowa MG-63). Zauważono, że zahamowaniu wzrostu komórek nowotworowych towarzyszy także hamowanie przez podany flawonoid wytwarzania wolnych rodników tlenowych.

W drugiej fazie naryngeninę podano 95 pacjentom z mięsakiem kościogubnym, którzy przeszli wcześniej zabieg operacyjny (wycięcia guza nowotworowego). Podzielono ich na dwie grupy, w jednej podawano flawonoid (20 mg dziennie), w drugiej placebo.

Po upływie 2 lat w obu grupach zmarła porównywalna liczba osób (w pierwszej 2, w drugiej 3), podobna była też częstość przerzutów. Jednak w grupie otrzymującej naryngeinę stwierdzono ponad dwukrotnie mniejsze objętości guza nowotworowego (wyjściowo obie grupy nie różniły się tym parametrem). Także częstość nawrotów w grupie suplementującej flawonoid była mniejsza. Różnicom tym towarzyszyło istotnie mniejsze wytwarzanie wolnych rodników tlenowych u osób otrzymujących naryngeinę.

Naryngenina, należąca do grupy flawonidów cytrusowych, zahamowała więc progresję guza nowotworowego i zmniejszyła częstość wznowy u pacjentów, którzy przeszli operację wycięcia osteosarcoma.

Źródło

Oxid Med Cell Longev. 2018 Feb 7;2018:8713263. Citrus aurantium Naringenin Prevents Osteosarcoma Progression and Recurrence in the Patients Who Underwent Osteosarcoma Surgery by Improving Antioxidant Capability. Zhang L, Xu X, Jiang T, Wu K, Ding C, Liu Z, Zhang X, Yu T, Song C.