Co daje suplementacja bifidobakterii u niemowląt

Hiszpańscy pediatrzy we współpracy z mikrobiologami sprawdzili, jak dodanie szczepu Bifidobacterium wpłynie na częstość niepokojących epizodów pokarmowych u niemowląt karmionych sztuczną mieszanką. Wyniki są obiecujące: odnotowano mniejszą częstość biegunek i zaparć.

Naukowcy wyszli z obserwacji, że flora jelitowa niemowląt karmionych piersią jest bogata w dobroczynne bifidobakterie. Postanowili więc sprawdzić, jak zadziała dodanie tych mikroorganizmów do sztucznej mieszanki zastępującej mleko kobiece.

Do badania włączono blisko 200 karmionych sztucznie dzieci przed ukończeniem 3 miesiąca życia, którym do mieszanki przez 12 tygodni dodawano probiotyk (Bifidobacterium longum subsp. infantis) lub placebo. Dzieci monitorowano pod kątem występowania biegunek i innych objawów pokarmowych, wzrostu, ilości bifidobakterii i składu flory jelitowej.

W badaniu stwierdzono trend do kilkukrotnie mniejszej częstości biegunek u dzieci otrzymujących suplementację, który jednak już po 8 tygodniach uzyskał istotność statystyczną (tzn. stwierdzono, że obserwowana różnica nie byłą dziełem przypadku).  Z kolei po 4 tygodniach wu dzieci otrzymujących placebo prawie trzykrotnie większa była częstość zaparć (odnotowano też mniejszą średnią ilość stolców na dobę).

Źródło

Pediatr Res. 2018 Mar 14. Bifidobacterium longum subsp infantis CECT7210 supplemented formula reduces diarrhoea in healthy infants: a randomized controlled trial. Escribano J, Ferré N, Gispert-Llaurado M, Luque V, Rubio-Torrents C, Zaragoza-Jordana M, Polanco I, Codoñer FM, Chenoll E, Morera M, Muñoz JAM, Rivero M, Closa-Monasterolo R.