Dużo witaminy D to mniejsze ryzyka raka tarczycy

O tym, że witamina D wydaje się chronić przed rozwojem wielu nowotworów, wiadomo od dość dawna i intensywnie badane są możliwe mechanizmy tego działania. Teraz do nowotworów związanych ze stężeniem witaminy D dołączył rak tarczycy. 

W Chinach przeprowadzono badanie 276 osób pochodzących z ludu Han (najliczniejsza populacja na świecie), z których część miała raka tarczycy – te osoby porównano ze zdrowymi, poszukując różnic w stężeniu witaminy D we krwi. Dodatkowo autorzy dokonali metaanalizy danych z dostępnych badań klinicznych, które analizowały podobny związek.

Wśród uczestników badania stężenie witaminy D we krwi okazało się odwrotnie korelować z ryzykiem raka brodawkowatego tarczycy. U tych, którzy mieli jej najwięcej, ryzyko było czterokrotnie mniejsze. Co istotne, na związek ten nie wpływała ani masa ciała (sprawdzono to, bo otyłość mogłaby w teorii zmienić tę korelację, zwiększa bowiem ryzyko niektórych nowotworów) ani aktywność fizyczna.

Metaanaliza badań klinicznych wskazała z kolei, że niedobór witaminy D zwiększa ryzyko o przeszło 40 proc. Potwierdza to postulowany związek tej witaminy z występowaniem raka brodawkowatego tarczycy, choć oczywiście nie tłumaczy, w jaki sposób jedno zależy od drugiego.

Konkluzja badania brzmi, że duże stężenie witaminy D ma ważne znaczenie z punktu widzenia zdrowia publicznego i że należy dokładniej zbadać jej związki z nowotworami tarczycy.

Źródło

J Endocrinol Invest. 2018 Feb 20. Association between vitamin D deficiency and risk of thyroid cancer: a case-control study and a meta-analysis. Hu MJ, Zhang Q, Liang L, Wang SY, Zheng XC, Zhou MM, Yang YW, Zhong Q, Huang F.