Słońce wpływa na przebieg stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane zwykle zaczyna się od epizodu objawów neurologicznych związanych z uszkodzeniem osłonki mielinowej nerwów (nazywa się to „pierwszym klinicznym epizodem demielinizacyjnym”). Ten pierwszy epizod może pozostać jedynym w ciągu całego życia, ale niestety u 85% pojawiają się kolejne, zwane już rzutami choroby. Australijscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak naświetlanie światłem słonecznym wpływa na ryzyko pojawienia się kolejnych rzutów stwardnienia rozsianego; wyniki uzyskali nad wyraz interesujące. 

Otóż te osoby, które przed pierwszym epizodem miały większy kontakt ze słońcem, rzadziej doznawały kolejnych rzutów i nawrotów stwardnienia rozsianego. Co ciekawe, osoby, które zwiększyły ekspozycję na światło słoneczne po wystąpieniu pierwszego epizodu, również miały mniejsze ryzyko rozwoju choroby w kierunku pełnoobjawowego stwardnienia rozsianego i ryzyko kolejnych rzutów, przy czym nie stwierdzono zależności między ekspozycją na światło a zasobami witaminy D (tradycyjnie od wielu lat rolę światła słonecznego w stwardnieniu rozsianym wiąże się z jego wpływem na generację witaminy D).

Wyniki są o tyle ciekawe, że oceny pod kątem nawrotu objawów dokonywali specjaliści neurolodzy, a samo badanie trwało 5 lat, obejmuje więc stosunkowo długi czas. Dwie trzecie włączonych do badania osób w tym czasie doznało kolejnego epizodu (czyli nastąpiła konwersja do stwardnienia rozsianego), ale ilość promieniowania UVB, na którą eksponowana była dana osoba, wyraźnie zmniejszała to ryzyko. Nieco mniejszy był wpływ słońca na nawroty choroby, czyli kolejne epizody, ale też był zauważalny.

Komentarz

Badanie przynosi wiele pytań o witaminę D (której korzystny wpływ na stwardnienie rozsiane opisano w niejednej pracy naukowej) i promieniowanie ultrafioletowe i ich powiązania ze stwardnieniem rozsianym. Na pewno widać z niego, że po pierwszym epizodzie warto się odstresować i wyjechać w ciepłe miejsce, gdzie będzie dużo słońca.

Źródło

Front Neurol. 2018 Feb 1;9:16. Sun Exposure across the Life Course Significantly Modulates Early Multiple Sclerosis Clinical Course. Simpson S Jr., van der Mei I, Lucas RM, Ponsonby AL, Broadley S, Blizzard L; Ausimmune/AusLong Investigators Group, Taylor B.