Flora bakteryjna jelit ma wpływ na choroby skóry

Amerykańscy dermatolodzy dokonali przeglądu dostępnych badań naukowych o wpływie probiotyków, prebiotyków i synbiotyków na przebieg niektórych chorób skóry. Jak sami twierdzą, nauka jest dopiero na początku poszukiwania odpowiedzi, jak flora bakteryjna wpływa na zdrowie skóry, ale wstępne wyniki są obiecujące.

Naukowcy poszukiwali kontrolowanych, optymalnie zaprojektowanych i przeprowadzonych badań klinicznych z lat 1946-2017. Do przeglądu kwalifikowali badania z użyciem suplementacji doustnej lub miejscowej probiotyków, prebiotyków lub synbiotyków (synbiotyk to połączenie probiotyku i prebiotyku w jednej kapsułce) u dorosłych z chorobami skóry. Takich prac zidentyfikowano 12.

Z analizy wynika, że suplementacja poprawiła przebieg atopowego zapalenia skóry (nasilenie objawów, jakość życia) w sześciu z dziewięciu badań poświęconych tej chorobie. W jednym z badań po suplementacji stwierdzono poprawę w zakresie markerów zapalenia w łuszczycy, a wyniki kolejnego sugerują korzystne działanie suplementacji jako terapii uzupełniającej w trądziku.

Autorzy wskazują na konieczność dalszego zgłębiania roli suplementacji pewnymi szczepami bakterii w poprawie przebiegu chorób dermatologicznych.

Źródło

Am J Clin Dermatol. 2017 Dec;18(6):721-732. Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics for the Treatment and Prevention of Adult Dermatological Diseases. Notay M, Foolad N, Vaughn AR, Sivamani RK.