Zdaniem tureckich pediatrów proces odchudzania u dzieci można wesprzeć, suplementując synbiotyk, czyli probiotyki połączone z prebiotykiem.

Takie wnioski przyniosło badanie kliniczne z udziałem 60 dzieci chorujących na otyłość dietopochodną (tj. związaną głównie z preferencjami dietetycznymi – posiłkami o nadmiernej kaloryczności i złym składzie, a nie np. w związku z chorobami endokrynnymi).

W ramach badania z podwójnie ślepą próbą, randomizacją i grupą kontrolną placebo sprawdzano skutki 12-tygodniowej suplementacji synbiotyku. Suplementację stosowano jako dodatkową interwencję do zaleceń zmiany diety i zwiększonej aktywności fizycznej. Te interwencje obejmowały wszystkich uczestników. Zastosowany u części synbiotyk zawierał szczepy Lactobacillus acidophilus, Lacticaseibacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium w połączeniu z fruktooligosacharydami.

Po 12 tygodniach obie grupy – otrzymująca placebo i otrzymująca synbiotyk – istotnie różniły się pod względem stopnia redukcji masy ciała, BMI i obwodu w pasie (o kilka pkt. proc.). I to mimo że nie odnotowano różnic w zakresie biochemicznych wskaźników metabolizmu węglowodanów czy lipidów.

Obserwacje te, mimo że efekt był dyskretny, wydają się potwierdzać udział dysbiozy w rozwoju otyłości i możliwości wpływania na niektóre procesy patofizjologiczne za pomocą suplementacji dobroczynnych bakterii jelitowych. Obwód w pasie jest jednym z markerów ryzyka sercowo-naczyniowego, więc jego nawet niewielka redukcja może – biorąc pod uwagę perspektywę wielu lat – przekładać się na dłuższe życie bez powikłań miażdżycy.

Probiotyki mogą wpływać na metabolizm, zwiększać wrażliwość tkanek na insulinę, wpływać na przebieg stłuszczenia wątroby i innych powikłań otyłości. Warto pamiętać, że w tym badaniu były zastosowane jako dodatek do zmian diety i aktywności fizycznej, a nie ich zastępnik. Te dwie pierwsze interwencje są wciąż podstawą leczenia otyłości.

Na podstawie
Kilic Yildirim G, Dinleyici M, Vandenplas Y, Dinleyici EC. Effects of Multispecies Synbiotic Supplementation on Anthropometric Measurements, Glucose and Lipid Parameters in Children With Exogenous Obesity: A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial (Probesity-2 Trial). Front Nutr. 2022 Jul 1;9:898037. doi: 10.3389/fnut.2022.898037. PMID: 35845797; PMCID: PMC9286749.