Witania ospała (ashwagandha) może działać wspomagająco w okresie nasilonego stresu, efekty są widoczne już po miesiącu suplementacji. Takie wnioski przyniosło badanie młodych, ogólnie zdrowych osób przeprowadzone na Uniwersytecie Kolorado (USA).

Działanie antystresowe witanii ospałej uwidoczniło się pod postacią lepszego snu i – uwaga – redukcji epizodów „zajadania” stresu.

W badaniu brało udział 60 studentów, którzy otrzymywali albo 700 mg ekstraktu z korzenia ashwagandhy, albo placebo. Po miesiącu odnotowano lepszą jakość snu i redukcję zjawiska „ochoty na konkretny rodzaj posiłku”, czyli typowego objawu pojawiającego się w stresie.

Autorzy podejrzewają, że dłuższe okresy suplementacji (bliżej 6 tygodni) mogłyby ujawnić jeszcze większe różnice między grupami. To sugerują wyniki wcześniejszych badań. Suplementacja witanii ospałej może mieć zatem sens w związku ze stresem przewidywanym, natomiast niekoniecznie ostrym – najlepiej ją więc rozważać na kilka tygodni przed spodziewanym okresem stresowym, np. sesją w przypadku studentów.

Na podstawie
O’Connor J, Lindsay K, Baker C, Kirby J, Hutchins A, Harris M. The Impact of Ashwagandha on Stress, Sleep Quality, and Food Cravings in College Students: Quantitative Analysis of a Double-Blind Randomized Control Trial. J Med Food. 2022 Aug 18. doi: 10.1089/jmf.2022.0040. Epub ahead of print. PMID: 35984871.