Zespół lekarzy z Korei Płd. specjalizujących się w tradycyjnej medycynie Wschodu (m.in. w akupunkturze i nauce o meridianach) dokonał przeglądu prac naukowych na temat działania listownicy japońskiej. Jest to wodorost z grupy brunatnic, skrywający się pod nazwami kombu czy kelp.

Autorzy upatrują możliwości wykorzystania listownic w leczeniu zespołu metabolicznego. Wodorosty ich zdaniem:

  • zmniejszają stres oksydacyjny powstający w związku z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów (co w teorii mogłoby zwiększać efektywność procesów komórkowych w ich utylizowaniu);
  • zmniejszają nasilenie przewlekłego stanu zapalnego towarzyszącego otyłości i cukrzycy;
  • zawierają inhibitory glukozydaz, enzymów uczestniczących w trawieniu węglowodanów;
  • wpływają na aktywność kinazy aktywowanej 5’AMP (AMPK). Jest to enzym uczestniczący w spalaniu tłuszczów i wydzielaniu insuliny;
  • mogą zmniejszać insulinooporność;
  • mogą mieć działanie przeciwmiażdżycowe i hipotensyjne.

Przegląd wyraźnie wskazuje, że wciąż mówimy o pewnym potencjale wodorostów, a nie o skuteczności w praktyce klinicznej. Znakomita większość badań dowodzących powyższych działań została przeprowadzona na zwierzętach, a nieliczne badania kliniczne obejmowały grupy zdrowych ochotników. Dowody na skuteczność wodorostów lub ich składników w leczeniu cukrzycy czy innych elementów zespołu metabolicznego u ludzi trzeba uzyskać w badaniach interwencyjnych z udziałem osób chorych.

Osobnym tematem koniecznym do uwzględnienia w takich badaniach będzie zawartość jodu w podawanych preparatach. Ta potrafi się wyjątkowo mocno różnić w zależności od rodzaju alg, ich pochodzenia i warunków wzrostu oraz metod przetwarzania.

Na podstawie
Lee IS, Ko SJ, Lee YN, Lee G, Rahman H, Kim B. The Effect of Laminaria japonica on Metabolic Syndrome: A Systematic Review of Its Efficacy and Mechanism of Action. Nutrients. 2022 Jul 25;14(15):3046. doi: 10.3390/nu14153046. PMID: 35893900; PMCID: PMC9370431.