O tym, że probiotyk Bacillus coagulans może istotnie wpływać na perystaltykę przewodu pokarmowego, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Shanxi (Chiny). Działanie takie wykazali u osób po operacjach laparoskopowych. 

Ustanie czynności jelita grubego jest częstym zjawiskiem po poważnych operacjach zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej lub miednicy mniejszej. Przyczyną jest (prawdopodobnie związana ze stresem „chirurgicznym” oraz manipulacjami w trzewiach) nadmierna stymulacja współczulna, która zwalnia pracę jelit. Nie jest to zresztą jedyny mechanizm, postuluje się także wpływ hormonów, leków używanych do znieczulenia, reakcji zapalnej…

Im szybciej powrócą wypróżnienia, tym szybciej można wrócić do żywienia doustnego i szybsza rekonwalescencja. Autorzy omawianej pracy postanowili sprawdzić, czy można przyspieszyć powrót prawidłowej perystaltyki, podając probiotyk o udowodnionym w wielu badaniach wpływie na czynność przewodu pokarmowego, czyli Bacillus coagulans (szczep TBC169). Przeprowadzili więc badanie kliniczne z udziałem pacjentek po operacji ginekologicznej metodą laparoskopową, dzieląc uczestniczki na trzy grupy: w dwóch podawano różne dawki wspomnianego probiotyku, w trzeciej placebo. 

Wyniki obserwacji wskazują, że u kobiet otrzymujących B. coagulans skracał się czas do pierwszego oddania gazów po operacji (o 5-10 godz., zależnie od dawki), co świadczy o szybszym powrocie perystaltyki (w grupie kontrolnej średni czas wynosił 29 godz.). Co więcej, w obu grupach otrzymujących probiotyk stwierdzono kilkukrotnie mniejszą częstość powikłań pooperacyjnych. 

Probiotyki są wykorzystywane w klinikach specjalistycznych, m.in. gastroenterologicznych, neonatologicznych, budzą także coraz większe zainteresowanie chirurgów, i to różnych specjalności. 

Na podstawie

Li Z, Guan Z, Bai N, Yan Y, Niu Z, Xu J, Gao W, Chen W. Bacillus coagulans TBC169 probiotics for the recovery of intestinal function after gynecological laparoscopic surgery: a randomized, placebo-controlled trial. Int J Clin Pharm. 2022 Jul 27. doi: 10.1007/s11096-022-01451-2. Epub ahead of print. PMID: 35882823.