Można próbować zapobiegać nowotworom u osób w podeszłym wieku, za pomocą suplementacji oraz prostego programu ćwiczeń fizycznych – uznali naukowcy prowadzący badanie kliniczne DO-HEALTH. 

Autorami są badacze ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Australii, Francji, Portugalii i Niemiec. Celem była ocena skuteczności długotrwałej (3-letniej!) interwencji polegającej na podawaniu witaminy D (2000 j. dziennie), kwasów omega-3 (1 g dziennie) w połączeniu z prostym programem ćwiczeń do wykonywania w domu. 

Uczestnikami zostało przeszło 2000 samodzielnych, ogólnie zdrowych osób po 70 r.ż. z pięciu europejskich krajów (Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Francji i Portugalii). W czasie randomizacji przydzielono ich do jednej z ośmiu grup (w poszczególnych grupach stosowano różne kombinacje w/w interwencji). Idee stojące za takim połączeniem nutraceutyków z ćwiczeniami uwzględniają głównie hamowanie karcynogenezy za pośrednictwem działania przeciwzapalnego i usprawniania czynności układu odpornościowego (który jest odpowiedzialny nie tylko za zwalczanie infekcji, ale także nowotworów). 

W ciągu 3 lat obserwacji w badanej grupie doszło do rozpoznania 81 nowotworów złośliwych. Ryzyko w grupie otrzymującej witaminę D, a także związane z treningami domowymi okazało się zmniejszone o 1/4, w przypadku kwasów omega-3 o prawie 1/3. Kombinacje tych metod zmniejszały ryzyko jeszcze bardziej (o ok. połowę), a najskuteczniejsze okazało się połączenie wszystkich trzech interwencji (spadek ryzyka o przeszło 60 proc.). 

Jest to pierwsze badanie interwencyjne wskazujące na przydatność połączenia tych prostych i tanich metod w prewencji nowotworów u starszych osób. Badani byli dość dokładnie monitorowani (wizyta lekarska co 3 miesiące) i stosunkowo wielu (80 proc.) przestrzegało zaleceń dotyczących przyjmowania suplementów (choć tylko 60 proc. ćwiczyło regularnie).  

Na podstawie

Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Manson JE, Dawson-Hughes B, Manz MG, Theiler R, Braendle K, Vellas B, Rizzoli R, Kressig RW, Staehelin HB, Da Silva JAP, Armbrecht G, Egli A, Kanis JA, Orav EJ, Gaengler S. Combined Vitamin D, Omega-3 Fatty Acids, and a Simple Home Exercise Program May Reduce Cancer Risk Among Active Adults Aged 70 and Older: A Randomized Clinical Trial. Front Aging. 2022 Apr 25;3:852643. doi: 10.3389/fragi.2022.852643. PMID: 35821820; PMCID: PMC9261319.