Koreańscy naukowcy potwierdzają w przekrojowym badaniu obserwacyjnym, że smog jest szkodliwy dla układu krążenia. Wskazują też nutraceutyk o potencjale niwelującym te efekty. 

W pracy analizowane dane uzyskane z badań populacyjnych KNHANES VI i VII (lata 2013-2016), które korelowano z oficjalnymi raportami nt. stopnia zanieczyszczenia powietrza. Skupiono się na blisko 12 tys. osób, które wypełniły kwestionariusz dotyczący żywienia. 

Analiza wskazała, że duże stężenie pyłu zawieszonego PM10, tlenków siarki, azotu i tlenku węgla w powietrzu wiązało się ze zwiększoną częstością występowania nadciśnienia tętniczego i stanu przednadciśnieniowego. Odwrotny związek zaobserwowano dla ozonu. 

Im poważniejszy był stopień zanieczyszczeń środowiska w/w substancjami, tym więcej na danym obszarze stwierdzano chorych na którąś z wymienionych chorób. Dołączenie danych o diecie pozwoliło jednak dostrzec czynnik o potencjalnym znaczeniu ochronnym. Okazała się nim witamina C. Duża jej zawartość w diecie powodowała, że szkodliwy wpływ zanieczyszczeń tracił znaczenie (istotność statystyczną). Niedobór natomiast potęgował efekt. 

Badanie ma charakter obserwacyjny, nie dostarcza więc dowodów. Wspiera jednak hipotezę, że szkodliwe związki będące odpadem przemysłowym wnikają do organizmu z wdychanym powietrzem i prowadzą do uszkodzeń ścian naczyń, wywołując wzrost ciśnienia tętniczego. Ta choroba w długotrwałej perspektywie przyczynia się do progresji miażdżycy, chorób serca i mózgu.  

Wsparta została także hipoteza o ochronnym wpływie diety bogatej w witaminę C. 

Na podstawie

Kwak JH, Kim HJ. The Association between Air Pollutants Exposure with Pre- and Hypertension by Vitamin C Intakes in Korean Adults: A Cross-Sectional Study from the 2013-2016 Korea National Health and Nutrition Examination. J Nutr Health Aging. 2023;27(1):21-29. doi: 10.1007/s12603-022-1872-y. PMID: 36651483.