W Pakistanie przeprowadzono badanie kliniczne, którego wyniki sugerują, że suplementacja witaminy C poprawia efekty leczenia wirusowego zakażenia wątroby typu C. 

Do badania włączono 200 chorych poddawanych terapii z użyciem sofosbuwiru (inhibitor polimerazy RNA, enzymu służącego do tworzenia kopii kwasu nukleinowego wirusa – lek wbudowuje się w nić zamiast nukleotydu i kończy w tym momencie tworzenie nowej, niepełnej i niefunkcjonalnej nici RNA) oraz daklataswiru (inhibitor białka NS5A, niezbędnego do tworzenia wirionów potomnych). Leczenie to jest przykładem zastosowania nowoczesnych leków o dużej (przeszło 90 proc.) skuteczności, o jakiej jeszcze jakieś 20 lat temu lekarze zakaźnicy mogli tylko marzyć; jest też przykładem, jak dynamicznie potrafi rozwijać się medycyna. 

Połowa tych chorych otrzymywała dodatkowo przez 4 tygodnie 1 g witaminy C. Nie stosowano placebo, grupa kontrolna otrzymywała swoje leki. 

Dołączenie witaminy C do terapii przeciwwirusowej spowodowało istotną poprawę aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT), a także stężenia białka (w tym albuminy) oraz bilirubiny (ta ostatnia substancja jest żółtym barwnikiem powstającym z rozpadu hemoglobiny, a jednym z zadań wątroby jest jej bieżące usuwanie razem z żółcią; dlatego w poważnych zaburzeniach czynności wątroby występuje żółtaczka – we krwi gromadzi się zbyt dużo bilirubiny). 

Zdaniem autorów obserwacje te świadczą o korzystnym wpływie witaminy C polegającym na zmniejszaniu uszkodzeń komórek wątrobowych powodowanych przez wirus zapalenia wątroby typu C. Nie leczy z choroby, ale być może przyspiesza/ułatwia działanie leków przeciwwirusowych stosowanych w WZW C. Takie hipotezy zawsze wymagają potwierdzenia w kolejnych pracach.   

Na podstawie

Nayila I, Javed MS, Khan MA, Hussain G, Raza Naqvi SA, Ali S, Jabeen Z, Shahnawaz S, Akram R, Iman T, Hassan Dogar MZ, Malik SA. Vitamin C supplementation ameliorates liver function profile and antiviral treatment response in Hepatitis C patients. Pak J Pharm Sci. 2022 Mar;35(2(Special)):619-625. PMID: 35668562.