Indyjscy lekarze stwierdzili, że rezultaty suplementacji białka u mężczyzn poddawanych treningowi oporowemu (siłowemu) poprawia… Bacillus coagulans, stosunkowo mało znany, acz dość dobrze przebadany probiotyk. 

Autorzy przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne, w ramach którego młodzi mężczyźni trenujący na siłowni (wszyscy mieli ten sam program treningu) otrzymywali codziennie 15 g białka serwatkowego, uzupełniając tę suplementację o probiotyk zawierający szczep Bacillus coagulans Unique IS-2 w dawce 2 mld CFU albo placebo. Suplementację prowadzono przez 60 dni. 

W ramach badania oceniano stężenie wolnych aminokwasów we krwi uczestników: na początku, po 30 i 60 dniach, a ponadto na początku i pod koniec obserwacji: siłę mięśniową, przerost mięśni, skład ciała, pułap tlenowy i parametry biochemiczne. 

Wyniki potwierdziły hipotezę autorów. Bacillus coagulans zwiększał wchłanianie białka z przewodu pokarmowego o ok. 16 proc., w tym rozgałęzionych aminokwasów (izoleucyny, leucyny i waliny) o 1/3. W testach oceniających zdolność do wysiłku zaobserwowano natomiast zwiększenie siły mięśni nóg (w tym zwiększenie o 16 proc. możliwego do dźwignięcia ciężaru).  

Wzrost wchłaniania rozgałęzionych aminokwasów zachodzący dzięki suplementacji B. coagulans może wiązać się ze zwiększeniem siły mięśniowej na drodze co najmniej kilku kluczowych mechanizmów, z których najważniejsze to:

  • dostarczenie aminokwasów budujących mięśnie i stymulujących ich wzrost;
  • zapobieganie rozkładowi białek mięśniowych, a więc i zmniejszanie uszkodzeń mięśni.

Na podstawie

Tarik M, Ramakrishnan L, Bhatia N, Goswami R, Kandasamy D, Roy A, Chandran DS, Singh A, Upadhyay AD, Kalaivani M, Neelamraju J, Madempudi RS, Rajan R. The effect of Bacillus coagulans Unique IS-2 supplementation on plasma amino acid levels and muscle strength in resistance trained males consuming whey protein: a double-blind, placebo-controlled study. Eur J Nutr. 2022 Aug;61(5):2673-2685. doi: 10.1007/s00394-022-02844-9. Epub 2022 Mar 6. PMID: 35249118.