W Korei Południowej przeprowadzono niewielkie badanie, w którym wskazano potencjalne korzyści z masażu aromaterapeutycznego u starszych osób przebywających w instytucjach opiekuńczych. 

W badaniu uczestniczyło 40 rezydentów dwóch domów opieki (w wieku co najmniej 70 lat) w Seulu. Badaną interwencją był masaż aromaterapeutyczny stóp z użyciem olejku lawendowego rozprowadzonego w bazie z olejku jojoba. 

Masaż taki wiązał się z lepszą jakością snu (co jest dość często opisywane w kontekście aplikacji olejku lawendowego) oraz zwiększeniem liczby wypróżnień (czemu towarzyszyła redukcja w skali oceniającej problem z zaparciami). 

Dość częsta jest sytuacja, w której osoby w podeszłym wieku ruszają się mało lub nawet większość czasu spędzają w łóżku. Ten brak aktywności może przyczyniać się zarówno do problemów ze snem, jak i zaparć (swój udział ma też dieta, gorszy nastrój, działania uboczne leków, a także proces starzenia i skrócenie długości snu). Długotrwałe stosowanie leków („na przeczyszczenie” i „na uśpienie”) prowadzi często do rozwoju mechanizmu błędnego koła: chory nie może zasnąć ani wypróżnić się bez nich. Stąd poszukiwania innych, możliwie bezpiecznych pod tym względem metod. Zdaniem autorów za obserwowaną dwuwymiarową skuteczność masażu aromaterapeutycznego stóp może odpowiadać połączenie aromaterapii (działania ośrodkowego olejku lawendowego) oraz refleksologii (stymulacja na stopach punktów korespondujących z przewodem pokarmowym – metoda nieuznawana w nauce zachodniej, ale popularna na Dalekim Wschodzie). 

Autorzy rekomendują, by u starszych osób z problemami ze snem i zaparciami (ogromna grupa!) wykorzystywać masaż aromaterapeutyczny z olejkiem lawendowym jako uzupełnienie standardowego leczenia. 

Poczynione przez autorów obserwacje należy oceniać ostrożnie z uwagi choćby na niewielką grupę uczestników. Z drugiej strony, masaż aromaterapeutyczny nie niesie specjalnych zagrożeń, a działanie olejku lawendowego na układ nerwowy mogłoby się w teorii przekładać na zmianę perystaltyki jelit, podlegającej wszak wpływom układu autonomicznego – do tej hipotezy jednak autorzy się nie odnieśli. 

Na podstawie

Kang JI, Lee EH, Kim HY. Effects of Aroma Foot Massage on Sleep Quality and Constipation Relief among the Older Adults Living in Residential Nursing Facilities. Int J Environ Res Public Health. 2022 May 4;19(9):5567. doi: 10.3390/ijerph19095567. PMID: 35564962; PMCID: PMC9105728.