Suplementacja kurkuminy ma korzystny wpływ na obraz wątroby i wiąże się z poprawą niektórych parametrów metabolizmu, dlatego może być wykorzystywana jako element leczenia niealkoholowego stłuszczenia wątroby – uważają malezyjscy naukowcy. 

Takie wnioski przyniósł przegląd randomizowanych badań klinicznych z pierwszych 20 lat XXI w. Autorzy uwzględnili w nim 16 takich badań z łącznym udziałem 1028 osób. 

Analiza wskazała, że suplementacja kurkuminy u osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby (NAFLD):

  • zmniejsza ciężkość choroby;
  • przyspiesza ustępowanie stłuszczenia hepatocytów (komórek wątroby), co oceniono w oparciu o zmiany w USG;
  • zmniejsza aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AST) i alaninowej (ALT) – są to enzymy uwalniane m.in. z obumierających komórek wątroby i wzrost ich aktywności we krwi u osób z chorobą wątroby pozwala do pewnego stopnia wnioskować o nasileniu procesów chorobowych w wątrobie;
  • zmniejsza stężenie cholesterolu;
  • wiąże się z utratą wagi. 

W opinii autorów szerokie stosowanie, zamiast kurkuminy, przyprawy będącej źródłem tej substancji (kurkumy) nie zastąpi suplementacji, z racji ryzyka dostarczania zbyt małej dawki substancji czynnej.

Warto tu zwrócić uwagę, że badanie ultrasonograficzne znajduje się wśród podstawowych badań oceniających stan wątroby, a jeśli jest stosowane wraz z oceną elastograficzną, dość precyzyjnie pozwala ocenić stopień włóknienia tego narządu (ten proces, polegający na zastępowaniu fragmentów wątroby przez tkankę łączną, przyczynia się do progresji choroby i może prowadzić do marskości i niewydolności wątroby). Poprawa obrazu USG jest ważnym zjawiskiem świadczącym o skuteczności terapii. 

Jak zwracają uwagę sami autorzy, większość analizowanych prac naukowych to badania o małej liczebności oraz pochodzące z Iranu. Istnieje więc potrzeba przeprowadzenia większych badań z udziałem grup o innym pochodzeniu etnicznym, aby potwierdzić obserwacje o hepatoprotekcyjnym i prometabolicznym działaniu kurkuminy.

Na podstawie

Ngu MH, Norhayati MN, Rosnani Z, Zulkifli MM. Curcumin as adjuvant treatment in patients with non-alcoholic fatty liver (NAFLD) disease: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2022 Sep;68:102843. doi: 10.1016/j.ctim.2022.102843. Epub 2022 Jun 2. PMID: 35661765.