Chińscy specjaliści chorób układu nerwowego sprawdzili, jakie rezultaty przynosi dodanie resweratrolu do leczenia donepezylem w chorobie Alzheimera. 

W badaniu uczestniczyło 90 pacjentów hospitalizowanych na oddziale psychiatrycznym, skierowanych do szpitala z powodu nasilonej agresji lub pobudzenia i wymagających rozważenia podania leków przeciwpsychotycznych. 

Chorych podzielono na dwie grupy, w pierwszej stosowano leczenie donepezylem (inhibitor esterazy acetylocholiny, enzymu, który rozkłada neurotransmiter acetylocholinę; niedobór tej ostatniej jest elementem patofizjologicznym demencji i przywracanie jej aktywności za pomocą leków hamujących jej rozkład poprawia stan kliniczny), w drugiej grupie podawano 5-10 mg donepezylu z dodatkiem resweratrolu w dawce 1 g co 12-24 godz.). 

Analiza wskazała, że grupa otrzymująca leczenie skojarzone (lek + nutraceutyk) uzyskała lepsze rezultaty w teście MMSE (służącego do szybkiej oceny funkcji poznawczych), FIM (test oceniający stopień niepełnosprawności poznawczej i fizykalnej) oraz ADAS-cog (złoty standard oceny zmian funkcji poznawczych w związku z leczeniem otępienia). 

Zdaniem autorów obserwacje te wskazują na istotną skuteczność połączenia donepezylu z resweratrolem; terapia taka może przekładać się nie tylko na objawy kliniczne, ale i poprawiać rokowanie (sama terapia donepezylem jest nieskuteczna u znacznego odsetka, nawet 30%), chorych).

Resweratrol, polifenol izolowany m.in. z winogron czy rdestu japońskiego działa neuroprotekcyjnie w mechanizmie antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, natomiast swoiście dla choroby Alzheimera – zmniejsza tempo przyrostu złogów beta-amyloidu, które uważa się za czynnik przyczyniający się do przedwczesnej śmierci komórek nerwowych. Zastosowanie dwóch substancji o różnych punktach uchwytu jak najbardziej może poprawiać rezultaty leczenia, jak w opisywanym badaniu. 

Częstość działań niepożądanych w obu grupach była podobna, co potwierdza opinię, że resweratrol jest nutraceutykiem bezpiecznym. 

Na podstawie

Fang X, Zhang J, Zhao J, Wang L. Effect of Resveratrol Combined with Donepezil Hydrochloride on Inflammatory Factor Level and Cognitive Function Level of Patients with Alzheimer’s Disease. J Healthc Eng. 2022 Mar 25;2022:9148650. doi: 10.1155/2022/9148650. PMID: 35368930; PMCID: PMC8975642.