Wyniki badania klinicznego przeprowadzonego przez zespół naukowców z ośrodków we Francji, Hiszpanii i RFN sugerują, że gorsze zaopatrzenie organizmu w kwasy omega-3 może wiązać się z trudnościami w leczeniu depresji endogennej. 

W badaniu brało udział 60 dorosłych z rozpoznaniem „dużej” depresji zgodnie z kryteriami DSM-IV-TR. Uczestnicy otrzymywali leki przeciwdepresyjne (escytalopram, sertralinę lub wenlafaksynę), a po 4 i po 8 tygodniach oceniano skuteczność takiego leczenia w celu identyfikacji chorych nieodpowiadających na terapię. Równolegle na samym początku badania sprawdzono ilość kwasów tluszczowych w organizmie uczestników, by później próbować skorelować ten parametr ze skutecznością leczenia.  

Analiza wskazała, że niskie stężenia kwasów omega-3 wiązaly się z poważniejszymi objawami depresji, co więcej, osoby, u których leki okazały się nieskuteczne, częściej miały niedobór kwasu eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA), a także wyższy stosunek kwasow omega-6 do omega-3. Wyraźnie korelowało to z reakcją chorych na leczenie (tj. skutecznością lub nieskutecznością zastosowanego leku przeciwdepresyjnego). 

Zdaniem autorów ocena ilości kwasów omega-3 w organizmie chorych na depresję nieodpowiadających na leki (a także ewentualna ocena metabolizmu tych elementów diety) może stanowić przydatne narzędzie w procesie diagnostycznym oporności na farmakoterapię. 

Uzyskane wyniki wspierają ideę suplementacji kwasów omega-3 w lekoopornej depresji, i choć wymagają potwierdzenia w dużych badaniach interwencyjnych, to trzeba zauważyć, że to już kolejne badanie wskazujące na istotne znaczenie rybich kwasów omega-3 dla zdrowia psychicznego, w szczególności zaburzeń nastroju. 

Na podstawie

Cussotto S, Delgado I, Oriolo G, Kemper J, Begarie D, Dexpert S, Sauvant J, Leboyer M, Aouizerate B, Martin-Santos R, Schaefer M, Capuron L. Low omega-3 polyunsaturated fatty acids predict reduced response to standard antidepressants in patients with major depressive disorder. Depress Anxiety. 2022 May;39(5):407-418. doi: 10.1002/da.23257. Epub 2022 Mar 31. PMID: 35357051.