Badanie kliniczne przeprowadzone w Indiach wskazuje, że suplementacja wyciągu z kozieradki może wspomagać leczenie zespołu policystycznych jajników (PCOS). 

Omawiane badanie jest drugim, po wcześniejszym nierandomizowanym. Tym razem autorzy przeprowadzili badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo, z udziałem 208 kobiet. W grupie aktywnej interwencji podawano wzbogacony w saponiny ekstrakt z kozieradki w dawce 1 g dziennie. 

U kobiet przyjmujących ekstrakt z kozieradki odnotowano redukcję liczby torbieli w jajnikach, zmniejszenie objętości jajników oraz zmniejszenie hirustyzmu (jest to nadmierne owłosienie ciała, występujące w PCOS z uwagi na nadmiar androgenów). Uzyskano też korzystne zmiany hormonalne w zakresie stężeń hormonu luteinizującego, folikulostymuliny (hormony „zarządzające” cyklem miesiączkowym), prolaktyny, testosteronu oraz TSH (tyreotropina, hormon uczestniczący w kontroli czynności tarczycy przez podwzgórze). 

Poprawiły się także wskaźniki metabolizmu: glikemia na czczo, insulinooporność mierzona wskaźnikiem HOMA, profil lipidowy.  

Punktem wyjścia do badania były widoczne w badaniach eksperymentalnych efekty przeciwcukrzycowe kozieradki (w zespole policystycznych jajników obserwuje się insulinooporność, podobnie jak w cukrzycy typu 2, i wydaje się, że zjawisko to ma ważne znaczenie w patofizjologii obu chorób). Kozieradka znajduje się wśród nutraceutyków szczególnie popularnych w grupie chorych na cukrzycę. Była zalecana w tej chorobie już przez słynnego perskiego lekarza Awicennę (X/XI w.). 

Nutraceutyki są badane również w kontekście zespołu policystycznych jajników: częściowo z powodu poszukiwania nowych metod leczenia, częściowo w celu wspierania aktualnych terapii, a częściowo, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie pacjentek, które nie zawsze chcą korzystać z opcji terapii hormonalnych. Brakuje dużych badań klinicznych, więc tego typu prace jak opisywana powiększają wiedzę na temat działania naturalnych produktów. 

Badanie było sponsorowane przez producenta zastosowanego wyciągu z kozieradki. 

Na podstawie

Singh A, Gainder S, Banerjee P, Goel A, Kumar P, Mondal B, Banik SP, Bagchi D. Efficacy of a Proprietary Fenugreek Seed Extract (Trigonella foenum-graecum, Furocyst®) in Women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. J Am Nutr Assoc. 2022 Oct 11:1-9. doi: 10.1080/27697061.2022.2126410. Epub ahead of print. PMID: 36219198.