W przewlekłym zapaleniu prostaty pomocne może być włączenie do terapii N-acetylocysteiny – uważają autorzy pracy naukowej z Uniwersytetu Nauk Medycznych w Hamadanie (Iran). 

Wnioski takie przyniosło badanie 63 mężczyzn cierpiących z powodu przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego kategorii III. Jest to postać choroby, w której głównym objawem jest ból w miednicy mniejszej, natomiast nie stwierdza się bakteryjnego zakażenia stercza.

Wszyscy chorzy otrzymywali w ramach leczenia tamsulozynę. Jest to lek z grupy antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych typu 1, obecnych w mięśniach gładkich cewki moczowej, w pęcherzu moczowych i w prostacie. Ich aktywacja powoduje skurcz mięśni, a tamsulozyna temu przeciwdziała, blokując wspomniane receptory. Zmniejsza to objawy związane ze skurczem dróg moczowych, napięciem mięśni i podrażnieniem struktur w obrębie miednicy mniejszej. 

Połowie chorych dołączono do tamsulozyny N-acetylocysteinę w dawce 600 mg co 12 godz. i stosowano ją przez 12 tygodni. Druga połowa otrzymywała placebo. 

Analiza danych wskazała, że w grupie leczenia skojarzonego nastąpiła większa poprawa w zakresie objawów, w tym bólu, oraz poprawa jakości życia. Przeszło dwukrotnie więcej uczestników z grupy otrzymującej tamsulozynę osiągnęło kryterium skutecznej odpowiedzi na lek zdefiniowane jako przynajmniej 6-punktowa redukcja w skali NIH-CPSI (oceniającej nasilenie objawów): 65 wobec 29 proc. Ponaddwukrotnie większy był też odsetek pacjenów odczuwających poprawę w stopniu umiarkowanym lub dużym. 

N-acetylocysteina na poziomie komórkowym wpływa na działanie szlaków sygnalizacyjnych związanych obroną przed stresem oksydacyjnym, co wiąże się z działaniem przeciwzapalnym i prawdopodobnie w tym mechanizmie może łagodzić przebieg omawianej choroby. W badaniach na zwierzętach obserwowano, że substancja ta zapobiega rozwojowi chemicznie indukowanemu zapalenia prostaty. Obecna praca pozwala przypuszczać, że podobne wyniki można uzyskać u ludzi. Konieczne są dalsze badania, które potwierdzą ten efekt i pomogą ustalić odpowiednie dawki i czas podawania N-acetylocysteiny u mężczyzn cierpiących na tę postać przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego. 

Na podstawie

Yaryari AM, Mousavibahar SH, Amirhassani S, Bagheri M, Mohammadi Y, Mehrpooya M. Men suffering from category III chronic prostatitis may benefit from N-acetylcysteine as an adjunct to alpha-blockers. Low Urin Tract Symptoms. 2022 May;14(3):199-207. doi: 10.1111/luts.12425. Epub 2022 Jan 23. PMID: 35068061.