Czosnek wspomaga metabolizm: zmniejsza insulinooporność, poprawia stan (otłuszczonej) wątroby oraz zmniejsza ilość spożytych kalorii – stwierdzili naukowcy z Iranu. 

Tanie wnioski przyniosło niedawne badanie kliniczne, w ramach którego oceniano wpływ suplementacji sproszkowanego czosnku na parametry związane z zespołem metabolicznym. W badaniu udział wzięło 90 osób, którym przez 3 miesiące podawano czosnek w postaci sproszkowanej (w dawce 1,6 g dziennie) lub placebo. 

W grupie otrzymującej aktywny suplement stwierdzono:

 •  poprawę profilu lipidowego:
  •    istotny wzrost stężenia cholesterolu we frakcji HDL (tzw. dobry cholesterol), o ok. 5 mg/dl;
  •    istotną redukcję stężenia triglicerydów (o ok. 40 mg/dl);
 •  objawy związane z chudnięciem:
  •    istotną, choć niewielką redukcję obwodu w talii;
  •    redukcję nasilenia uczucia głodu;
  •    wzrost odczucia pełności po posiłku;
  •    redukcję wielkości możliwej do spożycia porcji posiłku;
 •  poprawę parametrów krążeniowych:
  •    zmniejszenie (o ok. 7 mmHg) skurczowego ciśnienia tętniczego;
 •  poprawę parametrów wątrobowych i metabolicznych:
  •    zmniejszenie aktywności γ-glutamylotransferazy (GGTP)
  •    zmniejszenie stężenia insuliny;
  •    zmniejszenie insulinooporności w modelu HOMA-IR.

Czosnek w tym badaniu okazał się wpływać na liczne elementy zespołu metabolicznego (choć nie wpływał na stężenie glukozy na czczo). Może to być efektem różnych mechanizmów działania czosnku, m.in. utrudniania wchłaniania triglicerydów w jelitach, hamowania rozmnażania się komórek tłuszczowych, indukowania czynników rozszerzających naczynia (i hamowania aktywności endotelin, które działają przeciwnie), wreszcie wpływu na aktywność enzymów uczestniczących w przemianach tłuszczów (np. karboksylazy koenzymu A, syntazy kwasów tłuszczowych). Ważne może być też działanie probiotyczne (na mikroflorę jelitową), za pośrednictwem którego czosnek może poprawiać stan wątroby u osób z jej niealkoholowym stłuszczeniem. 

Po raz pierwszy zauważono natomiast możliwy wpływ suplementacji czosnku na apetyt: w tym badaniu grupa otrzymująca czosnek spożywała istotnie mniej kalorii niż grupa kontrolna. To nowe, intrygujące odkrycie, które może być praktycznie wykorzystane w dietetyce, o ile potwierdzi się w kolejnych badaniach. 

Na podstawie

Sangouni AA, Alizadeh M, Jamalzehi A, Parastouei K. Effects of garlic powder supplementation on metabolic syndrome components, insulin resistance, fatty liver index, and appetite in subjects with metabolic syndrome: A randomized clinical trial. Phytother Res. 2021 Aug;35(8):4433-4441. doi: 10.1002/ptr.7146. Epub 2021 May 11. PMID: 33974725.