Odpowiednia podaż kwasów omega-3 w diecie mężczyzn wiąże się z rzadszymi zachowaniami przemocowymi w rodzinie. Takie obserwacje poczynili japońscy specjaliści zdrowia publicznego. 

Autorzy analizowali dane zgromadzone w ramach kohorty Japan Environment and Children’s Study, do której włączano pary złożone z ciężarnej i jej partnera i w ramach której prowadzone jest monitorowanie różnych aspektów zdrowia całych rodzin. Do tej analizy włączono dane od blisko 50 tys. osób. Ponieważ podaż kwasów omega-3 łączy się z mniejszą skłonnością do agresji, badacze postanowili sprawdzić, czy efekt ten będzie widoczny również w obrębie rodzin i czy będzie miał związek z przemocą fizyczną i emocjonalną.

Badacze ocenili ilość kwasów omega-3 w diecie partnerów ciężarnych kobiet za pomocą kwestionariuszy, a dane te korelowali z częstością zachowań przemocowych zgłaszanych przez partnerki w II i III trymestrze ciąży.

Autorzy zauważyli, że częstość przemocy fizycznej wobec partnerek zmniejszała się wraz ze zwiększającą się podażą kwasów omega-3 w diecie partnerów: najniższą wartość osiągała przy spożyciu rzędu 2,2 g dziennie. W przypadku przemocy psychicznej, znacznie częstszej, kształtowało się to podobnie, z tym że po przekroczeniu dawki 2,13 g dziennie zachowania przemocowe występowały nieco częściej. 

Wyniki wskazują, że kwasy omega-3 można potencjalnie wykorzystywać w celu ograniczenia przemocy w rodzinie, przy czym nie należy w tym celu stosować ekstremalnie wysokich dawek. Dawki ok. 2 g dziennie wydają się działać pod tym względem optymalnie. 

Związek między kwasami omega-3 a zachowaniami agresywnymi i wrogimi odnotowano już wcześniej, np. wśród więźniów. 

Na podstawie

Matsumura K, Hamazaki K, Tsuchida A, Inadera H; Japan Environment and Children’s Study (JECS) Group. Male intake of omega-3 fatty acids and risk of intimate partner violence perpetration: a nationwide birth cohort – the Japan Environment and Children’s Study. Epidemiol Psychiatr Sci. 2022 Jun 23;31:e45. doi: 10.1017/S2045796022000294. PMID: 35734880; PMCID: PMC9245489.