Naukowcy z Iranu przeprowadzili badanie kliniczne, w którym zaobserwali korzystne działanie kurkuminy w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby.

Choroba jest dość częsta, natomiast przyczyny ma niejasne (mechanizmy patofizjologiczne również), ale wiadomo, że może łączyć się z insulinoopornością (a więc i w konsekwencji cukrzycą typu 2) albo reakcją zapalną w obrębie wątroby i nawet, co prawda w nielicznych przypadkach, marskością i rakiem wątrobowokomórkowym. 

Szczęście w nieszczęściu, że niealkoholowe stłuszczenie wątroby reaguje dość dobrze na zmiany stylu życia: schudnięcie, regularność aktywność fizyczną, a także na zmianę diety (i nutraceutyki). W omawianym badaniu sprawdzano skuteczność kurkuminy z piperyną. Uczestnikami było 70 dorosłych w wieku od 18 do 65 r.ż., którym przez 2 miesiące podawano kurkuminę w dawce 500 mg dziennie albo placebo. Wszystkim zalecono odpowiednią dietę i dawkę aktywności ruchowej. 

Po zakończeniu badania przeprowadzono analizę, która wskazała, że w grupie otrzymującej kurkuminę z piperyną mniejsza była aktywność fosfatazy zasadowej (enzym wątrobowy, którego nadmierna aktywność świadczy o uszkodzeniu wątroby) oraz mniejsze nasilenie stłuszczenia w ocenie ultrasonograficznej. 

Łączenie kurkuminy z piperyną ma na celu poprawę biodostępności tej pierwszej: dodatek piperyny zwiększa wchłanianie kurkuminy w jelicie. 

Na podstawie

Mirhafez SR, Dehabeh M, Hariri M, Farimani AR, Movahedi A, Naderan RD, Jamialahmadi T, Simental-Mendía LE, Sahebkar A. Curcumin and Piperine Combination for the Treatment of Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. Adv Exp Med Biol. 2021;1328:11-19. doi: 10.1007/978-3-030-73234-9_2. PMID: 34981468.